Samfunn

USAs høyesterett, prejudikater og politikk

Skrevet av Jonas Nielsen

Les mer

Raftoprisen 2018: Minoritetsrettigheter og domstolens uavhengighet i Polen

Skrevet av Lana Zaychenko
 

Les mer

Umoderne straffemetoder i et moderne samfunn

Av: Oda Lien, saksbehandler i Jussformidlingen 

Les mer

Regjeringens forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdanningsinstitusjoner

Skrevet av Maja Thunberg Sendstad 
Fra utgave 4/2017

Les mer

Skudd fra juristhofta: David Magnus Myr

Tekst: Torgeir Holmøy 
Foto: David Magnus Myr

Les mer

Leserinnlegg: Fengselets usikre fremtid fra et rettspolitisk synspunkt

Skrevet av Ole Grønvold Eriksen og Thea Marie Hansen fra Wayback Bergen 

Les mer

Saksbehandlingsmaskiner

Skrevet av Vebjørn Wold, medarbeider i Jussbuss.

Les mer

Skudd fra Juristhofta: Anine Kierulf

Tekst: Torgeir Holmøy
Foto: Olav Torvund 

Les mer

Hva rikets 19 øverste dommere hadde å si om barnets beste - Rt.2015 s.1388

Skrevet av: Sophie van den Wijngaard
Foto: Emilie Mellbye Rytter

Les mer

Skudd fra juristhofta: Jon Wessel Aas

Av: Torgeir Holmøy

Les mer