Samfunn

En advokatbransje for alle?

Tekst: Maria Lie Jordheim og Eilert Midttun Rostrup
Foto: Hans Ola Hevrøy, Thommessen

Les mer

Hva skjedde egentlig med homoterapi-forbud?

Tekst: Isa Shillington og Trude Røst

Les mer

Årets Raftopris går til Egyptian Commission for Rights and Freedoms

Tekst: Inga Marie Tronsaune 

Les mer

Bekymret for framtiden til nyutdannede jurister

Tekst: Theodor Karlsen 

Les mer

En påminnelse om koronasituasjonen i norske fengsler

Tekst: Marie Norendal Vangås, Elsa Faleide og Olivia Zwick-Røthe, saksbehandlere i Wayback 
 

Les mer

Ti måter å engasjere seg på for andre

Tekst: Eline Sandnes Fosse

Les mer

Representerte norsk ungdom i FNs generalforsamling

Tekst: Inga Maria Tronsaune 

Les mer

Kritikk av lovforslag vedrørende endring av straffegjennomføringsloven § 38 – en utvidelse av kriminalomsorgens adgang til å utøve tvang

Tekst: Victoria Westrum, rådgiver i Wayback

Les mer

Skal de mindreårige bære byrden for et sviktende rettssystem?

Tekst: Marie Anglevik, fagutvalgsleder for personvern og ytringsfrihet i ICJ og Elmira Oshnavie, organisasjonssekretær i ICJ

Les mer

Ung, ubekymret og arveløs

Tekst: Marie Helene Malnes, saksbehandler i Jusformidlingen 

Les mer