En advokatbransje for alle?

21. januar, 2021

Tekst: Maria Lie Jordheim og Eilert Midttun Rostrup
Foto: Hans Ola Hevrøy, Thommessen

De siste 10-15 årene har antall kvinner på jusstudiet blant Norges universiteter økt i høyt tempo. Ved årets opptak var 64% av søkerne som fikk plass på rettsvitenskap kvinner. Man skulle gjerne tenkt det naturlig at dette forholdet ville gjenspeilet kjønnsbalansen rundt på landets advokatkontorer. Virkeligheten er imidlertid en annen. Advokatbladet undersøkte landets 25 største advokatfirmaer i 2020, og tallene viser at andelen kvinnelige praktiserende advokater i Norge er på 37%, og enda mindre blant partnere i landets advokatfirmaer på 17,2%.

– Fra mitt perspektiv er det ønskelig at alle deler av advokatbransjen oppleves og er reelt sett åpent for alle, sier Heidi Jorkjend, senioradvokat og nyopptatt partner i Thommessen, og medlem av Advokatforeningens Kvinneutvalg.

Advokatforeningens kvinneutvalg har i en årrekke arbeidet for å «fremme innsikt og kunnskap om kvinnelige advokaters utfordringer i advokatbransjen, og øke andelen kvinnelige advokater». Utvalget arrangerer debatter og seminarer, og har også gjennomført mentorordninger for kvinnelige advokater.

Kvinneutvalget endret nylig navn til  «Utvalget for å fremme likestilling og mangfold i advokatyrket» (Mangfoldsutvalget). Ifølge Jorkjend er denne utviklingen helt på sin plass da mange av de samme mekanismene som gjør seg gjeldende i kjønnsproblematikken også spiller inn ved problematikk omkring bakgrunn, kultur eller religion etc.

Jorkjend anser mangfold og likestilling i advokatbransjen som svært viktig. Hun mener økt mangfold i advokatbransjen ikke bare er en verdi i seg selv, men også et tiltak som viktig for å sikre høyest mulig kvalitet på advokatleveransene. I jussens verden må det foretas mange skjønnsvurderinger, og mangfold i næringslivet vil, i Jorkjends øyne, føre til en enda bedre forutsetning for å ta slike vurderinger.

–  Hvis alle kommer fra samme universitet, har mer eller mindre like oppvekstsvilkår og likt syn på saker, så er det klart at man ikke har de beste forutsetningene for å se ulike problemstillinger fra flere sider. Og det tenker jeg er viktig for klienter, forteller Jorkjend.

– Våre klienter stillerskyhøye krav til at vi klarer å levere verdi og kvalitet. For å få til dette trenger vi forskjellig mennesketyper på alle nivåer i firmaet slik at ulike perspektiver bringes til bordet, legger hun til.

Mye av advokathverdagen foregår i team, og ifølge Jorkjend er det da verdifullt å ha ulike perspektiver på ting.

Selv har hun to barn. Hun mener man må knuse litt av mytene knyttet til det å være advokat. og i dette arbeidet mener Jorkjend at det å ha forbilder står sentralt:

– Om du ikke ser noen som deg selv som er partnere, ingen du kan identifisere deg med. Da er det kanskje vanskeligere å se seg selv i en slik rolle.

I den anledning lanserer Jorkjend, med flere fra utvalget, podkasten “Inkludert” på nyåret for å gi et innblikk i hva det faktisk vil si å være advokat.

For å knuse myter omkring advokatyrket lanserer Jorkjend med andre advokater podkasten “Inkludert”.

– Tanken er å bidra til at studenter og forholdsvis nyansatte hører og lærer litt om hvordan det faktisk er å være advokat. Håpet er da at flere innser at det både er gøy og mulig for alle.

Framtidsutsikter

Advokatfirmaet Berngaard ble nylig det første advokatfirmaet i Norge til å ha like mange kvinnelige som mannlige partnere, og det kan utenfra virke som om likestilling og mangfold i advokatbransjen har i større grad blitt satt på dagsorden.

 Jorkjend mener også at framtiden ser lys ut og at fokuset har økt betraktelig den siste tiden.

– Jeg tror og opplever fra både min egen arbeidsgiver og de jeg har snakket med i andre sammenhenger at det er et genuint ønske og en vilje til å få alle talenter i alle former opp som kandidater. I Thommessen har vi i flere år jobbet med å få opp flere kvinnelige senioradvokater og partnere, og på samme måte ønsker vi å lykkes enda bedre fremover med å tiltrekke oss og beholde medarbeidere med flerkulturell kompetanse, noe som har fått en tydelig plass i vår nye strategiplan, sier hun og legger til:

- Firmaer har satt dette på agendaen i stor grad, i tillegg til at klientene nå stiller høyere krav enn før. Jorkjend mener at det er viktig for studentene å ikke basere valgene sine om mulig retning i arbeidslivet på antagelser.

– Hvis du i utgangspunktet tenker at du kunne ha lyst til å jobbe med et forretningsjuridisk område, men tror at advokatvirksomhet ikke er noe for deg fordi du har lyst på barn, eller du syns det er gøy å spille fotball og gjerne vil ha tid til det, så ikke bare anta det. Start med et traineeopphold hos et forretningsadvokatfirma, og snakk med noen som faktisk jobber med det du kunne tenke deg. Da tar du i det minste et informert valg før du bestemmer deg for at dette ikke er for deg, sier hun og legger til:

– Vi leter alltid etter de beste hodene, og synes det er veldig synd hvis noen ikke søker fordi de har visse antagelser om hvordan advokatyrket er.