Jusrevyen 2020: en skarp kombinasjon av betenkeligheter og latterkuler

Tekst: Annelin Sødal
Foto: Johanne Kristiansen

Les mer

Fire på fakultetet - med tiårenes jusstudenter

Tekst: Eline Sandnes Fosse 

Les mer

Kritikk av lovforslag vedrørende endring av straffegjennomføringsloven § 38 – en utvidelse av kriminalomsorgens adgang til å utøve tvang

Tekst: Victoria Westrum, rådgiver i Wayback

Les mer

Dragefjellet anno 2030

Tekst: Jacob Hansson Bull

Les mer

Professoren som aldri gav seg

Tekst og foto: Theodor Karlsen 

Les mer

– Jusstudenter i Bergen har fått andre perspektiver enn de som kommer fra maktens høyborg i hovedstaden

Tekst: Ingrid Helene Nedretvedt Nesse
Foto: Carl Victor Waldenstrøm 

Les mer

– Hurra for Injuria som er femti år, men fremdeles like vakker!

Tekst: Figen Inci Kozakli 
Foto: Privat 

Les mer

Dissens: Tilbake til fremtiden

Tekst: Sarita Disha Prabhakar

Les mer

Anmeldelse: Culpas julekonsert

Tekst: Inga Marie Tronsaune
Foto: Carl Victor Waldenstrøm 

Les mer

Har NAV glemt Trygderetten?

Tekst og foto: Eline Hammarlund Fangel, saksbehandler i Jussformidlingen 

Les mer

Jakten på den forsvunne lavterskel 2: Danseterskelens hemmelighet

Tekst: Rahman Akthar Chaudhry 
Foto: Johanne Kristiansen og Eline Sandnes Fosse 

Les mer

Fire på fakultetet – om press

Tekst: Eline Sandnes Fosse
Foto: Eline Benedikte Bech Rosendal 

Les mer

Fra «drop-out» til anerkjent advokat og politiker

Tekst: Figen Inci Kozakli
Foto: Ellen Marie Rognerud

Les mer

– Ansettelse basert på karakterer alene er russisk rulett

Tekst: Annelin Sødal 
Foto: Moment studio

Les mer

– Karaktersnitt har mindre betydning for karrieren enn mange bekymrer seg for

Tekst: Inga Marie Trosaune 

Les mer

– En ond spiral av tabubelagt ensomhet

Tekst: Figen Inci Kozakli

Les mer

Skal de mindreårige bære byrden for et sviktende rettssystem?

Tekst: Marie Anglevik, fagutvalgsleder for personvern og ytringsfrihet i ICJ og Elmira Oshnavie, organisasjonssekretær i ICJ

Les mer

Færre karakterer kan gi flere muligheter

Tekst og foto: Carl Victor Waldenstrøm

Les mer

Når alle blir invitert

Tekst og foto: Eline Sandnes Fosse 

Les mer

«Første kullist» til Injuria: – Jeg ante ikke at en Jodel kunne få så mye oppmerksomhet

Tekst: Rahman Akhtar Chaudhry
Foto: Første Kullist 

Les mer

Ung, ubekymret og arveløs

Tekst: Marie Helene Malnes, saksbehandler i Jusformidlingen 

Les mer

Jakten på den forsvunne lavterskelen

Tekst: Rahman Akhtar Chaudhry
Foto: Johanne Kristiansen, Eline Benedikte Bech Rosendal, Nicolai Staavi 

Les mer

Dragefjellets ordbok

Tekst: Theodor Karlsen og Rahman Akhtar Chaudhry  

Les mer

Foreleseren: Ragna Aarli

Tekst: Eline Sandnes Fosse 
Foto: Emilie Franssen

Les mer

Fire på fakultetet – om livet på jussen

Tekst og foto: Eline Sandnes Fosse

 

Les mer

— Et tips til studentene er å ikke tilpasse seg

Tekst: Nicolai Staavi
Foto: Johanne Kristiansen 

Les mer

– Vi fungerer litt som elevrådet på fakultetet

Tekst: Figen Inci Kozakli
Foto: Eline Benedikte Bech Rosendal

Les mer

– At du er jusstudent betyr ikke at du må være en bestemt type person

Tekst: Theodor Karlsen. Foto: Carl Victor Waldenstrøm. 

Les mer

Dissens: Jussens ferskinger

Tekst: Sarita D. Prabhakar

Les mer

Vil gjøre studenthverdagen best mulig

Tekst og foto: Eline Sandnes Fosse 

Les mer
« Forrige 1 2 3 4 5