Her legger vi ut mønsterbesvarelser skrevet av studenter på første til fjerde studieår i det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Vi forsøker å legge inn så nye besvarelser som mulig, der det lar seg gjøre.

Dersom du sitter på en A-besvarelse som du har lyst til å dele, ta kontakt via Info.injuria@juristforeningen.com eller Facebook-siden vår!