Mønsterbesvarelser fra emner på 1. studieår

Arve- og familierett (JUS112):  *UTFASET*

Forvaltningsrett I (JUS111): *UTFASET*

Kontraktsrett I (JUS113): *UTFASET*

Erstatningsrett (JUS213): 

Tings- og immaterialrett (JUS214)

Juridisk metode (JUS114): *UTFASET*