Bekymret for framtiden til nyutdannede jurister

25. mai, 2020

Tekst: Theodor Karlsen 

Nyutdannede som blir permittert, et minsket behov for jurister og usikkerhet om de økonomiske ringvirkningene av koronakrisen gjør at Juristforbundet er bekymret for de neste månedene.


Sondre Karlsen Lie. Foto: Privat

 Det forteller blant annet Sondre Karlsen Lie, som er leder av studentseksjonen i Juristforbundet.

– Vi har hatt kontakt med både studenter og en rekke advokatkontorer etter koronakrisen. Tilbakemeldingen vi får er at mange av de som allerede har fått arbeid og som skulle starte til høsten, enten har fått utsatt tidspunktet for oppstart eller blitt permittert, sier Lie.

For studenter som ikke har sikret seg arbeid ser det heller ikke lyst ut.

– Da er det kanskje heller ikke så overraskende at de færreste i denne tiden ønsker å ansette nye jurister. Det er også tilbakemeldingen vi har fått fra studenter; at det er mangel på jobbtilbud, sier han.

– Uheldig økonomisk
Det er ikke bare jobbmulighetene som Lie er bekymret for, men også den økonomiske situasjonen mange studenter havner i.

– De som er blitt permittert før arbeidsstart havner for eksempel mellom to stoler. Ikke får de lenger studielån eller stipend, og de får heller ikke dagpenger selv om de har blitt permittert. Dette krever nemlig at man har tjent inn penger tilsvarende 0,75G det siste året eller 2,25 G de tre siste årene, sier han.

Grunnbeløpet i folketrygden er per 1. mai 2019 kr 99 858 kroner. Justeringen for 2020 har blitt utsatt til høsten grunn koronasituasjonen. For å få dagpenger krever dette med andre ord at man har tjent enten over 74 894 kroner det siste året, eller 224 681 kroner de tre siste årene.

– Det er utvilsomt et beløp som mange tjener, men det er her viktig å understreke at juss er et svært tungt studium. Det er mange som ikke har tid til å arbeide så mye i en deltidsjobb at de skal tjene inn disse summene, spesielt de siste årene av jusstudiet. Det er mange som havner mellom to stoler, sier han.

Bekymret
Lie er likevel mest bekymret for hvordan situasjonen er etter koronasituasjonen.

– Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, og vi har heller ikke oversikt over de økonomiske ringvirkningene av dette. Det kan godt hende at flere bedrifter må nedbemanne etter hvert, noe som kan gjøre det vanskelig for mange studenter. Vi jusstudenter har vært privilegerte med at vi vanligvis har fått arbeid uten at man går særlig lenge som arbeidsledig, men nå blir situasjonen mer utrygg fremover, sier han. 


Inger-Christine Lindstrøm. Foto: Marika Mørkestøl

Selv om det er en usikker framtid som møter nyutdannede betyr ikke det at en ikke bør søke på jobb, ifølge karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. Overfor Juristen har hun uttalt at hun ikke har merket noen nedgang i antall juriststillinger på markedet.

– Faktisk er det flere steder i offentlig sektor som trenger mer folk nå. En del av disse stillingene er ikke faste stillinger, men kan være gode muligheter for de som er nyutdannede eller av andre grunner står uten jobb akkurat nå, sier hun til Juristen.