Ti måter å engasjere seg på for andre

28. februar, 2020

Tekst: Eline Sandnes Fosse

Det er mange måter å engasjere seg på. Én av disse er å engasjere seg for at andre skal få det bedre. I Bergen finnes en rekke ulike organisasjoner som tilrettelegger for slikt engasjement, setter det i system og gjør det mulig for alle å gjøre noe. Vi har samlet ti ulike forslag til hvordan du som student kan bruke litt av din tid på å gjøre noen andres hverdag litt bedre. 

Gjør en forskjell for minoritetsungdom som Catalyst-mentor

Catalysts er en frivillig organisasjon som ønsker å skape tilhørighet og inkludering, én relasjon av gangen. Vi jobber med å øke selvfølelsen hos flerkulturell ungdom gjennom seks måneders styrkebaserte mentorprogram forankret i positiv psykologi. Den styrkebaserte tilnærmingen hjelper ungdommene å identifisere egne styrker og ressurser, sette mål og delmål for å oppnå sine drømmer, samt at de lærer å etablere og bygge gode sosiale relasjoner – viktige faktorer for å lykkes i fremtiden, karriere og arbeid. I mentorprogrammet kobler vi flerkulturell ungdom til personer i lokalsamfunnet, der paret over perioden på seks måneder får opplæring og oppfølging fra oss. Mentorrelasjonen er gjensidig, der frivillige voksne lærer av ungdommen og av Catalysts mentoringmetode.

Å være frivillig betyr blant annet at man setter av sin tid for gjøre noen andres hverdag litt bedre. Å være frivillig er både meningsfylt og givende, spesielt når man ser de positive ringvirkningene det har. I tillegg har ikke frivillighet bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Forskning har vist en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå. 

Catalysts ser etter engasjerte personer som ønsker å bidra i lokalsamfunnet. Man trenger ingen forkunnskaper for å kunne være med. Man trenger kun et åpent sinn og en tanke om at man ønsker å bidra, og mulighet til å sette av tid til møte med sin ungdom en gang hver måned. Vi har flere workshops med mentorene, både ved start og underveis, der vi går gjennom ulike verktøy som de kan bruke i relasjon med sin mentee. Målet med programmet er å bidra til integrering og sosial inkludering av flerkulturelle ungdommer. Med programmet ønsker vi å øke mestringsfølelse,  styrke selvfølelse, fremtidstro og sosial kapital hos ungdommene. 

– Navnit Kaur, programleder for Catalyst avdeling Bergen

Bli aktivitetsvenn for personer med demens

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker – sammen med en som har demens. Som frivillig aktivitetsvenn blir du koblet med en person med demens som har samme interesser som deg. Dere gjør ting dere liker. Målet er at tiden dere er sammen skal være til glede for begge. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper, du trenger egentlig bare å være deg selv. Før du starter opp, går du gjennom et kurs, og du vil hele perioden ha et støtteapparat med erfaring og kompetanse i ryggen. Det eneste som kreves er tiden din, og at du ønsker å kunne bruke den til noe meningsfylt samtidig som du blir kjent med et nytt menneske.

Over 77 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens. Ønsker du å melde deg som aktivitetsvenn kan du gjøre det på https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

– Trude Kvam Ulleland, frivillighetskoordinator i Kreftforeningen Bergen

 

Bli frivillig hos utlånssentralen Skattkammeret Bergen

Kirkens Bymisjon Bergen åpnet Skattkammeret Bergen 31. august 2019. Dette er en stor utlånssentral av sports- og fritidsutstyr som vi låner ut gratis til barn og unge opp til 20 år. Vi har det meste av både sommer- og vinterutstyr slik at de som låner utstyr av oss kan få prøvd seg på mange forskjellige aktiviteter. Voksne over 20 år får også låne utstyr til en symbolsk sum.

Skattkammeret har som visjon at alle barn og unge skal ha en mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Derfor er vår hovedmålgruppe alle som faller utenfor den organiserte idretten, men tilbudet vil være tilgjengelig og åpent for alle uansett bakgrunn og økonomisk status.

Det er våre frivillige som er bærebjelken for at Skattkammeret kan holde åpent fem dager i uken. Dette har ført til at utlånsentralen har blitt veldig populær, og vi lånte ut over 540 enheter bare i januar 2020, noe som er helt supert. Vi trenger flere frivillige som kan hjelpe oss å holde dette tilbudet åpent og hjelpe våre låntagere med å finne riktig utstyr for turen de skal på. Er du vår neste frivillig?  

– Knut Anders Strand, prosjektleder for Skattkammeret Bergen

 

Bli frivillig i Bergen Røde Kors

I tillegg til å drive nødhjelp i hele verden, jobber Røde Kors også lokalt over hele landet. I Bergen har vi over 30 ulike aktiviteter rettet mot barn, unge, migranter, vanskeligstilte, flyktninger, eldre og mennesker som er i nød. Våre 1100 frivillige jobber med førstehjelp, beredskap, ensomhetsbekjempelse, inkludering og mangfold. Som frivillig i Bergen Røde Kors kan du ta del i dette arbeidet, enten du vil jobbe med ungdom, være med i hjelpekorpset, besøke innsatte i fengsel, engasjere deg for mennesker i vanskelige livssituasjoner eller være flyktningguide eller besøksvenn.

Å være frivillig er veldig meningsfullt. Forskning viser at frivillige er lykkeligere, mer sosiale og finner en mening med livet. Og så er det ikke til å stikke under en stol at det er en real boost for CV-en. Alle frivillige i Røde Kors får dessuten en rekke relevante kurs. Førstehjelp og psykososial førstehjelp er obligatorisk. I tillegg har vi en årlig kurshelg med en rekke fordypningskurs med stor bredde i tilbudet. Her kan man for eksempel lære samtaleteknikk ved selvmordsfare, eller man kan delta på kurs i ledelse.

For å bli frivillig i Bergen Røde Kors må man registrere seg på rodekors.no/bergen. Man bli deretter innkalt til et introduksjonskurs, hvor man velger om man vil bli med videre og i så fall hvilke aktiviteter som kan være aktuelle.

– Morten Lillestøl Madsen, daglig leder i Bergen Røde Kors

 

Spre glede på kreftavdelingene på Haukeland

Kreftforeningens mange tilbud og aktiviteter er avhengig av frivillig innsats, og vi har et rikt mangfold av tilbud der du kan engasjere deg.

Birgit og Norbert på bildet er to av våre flotte frivillige fra Vardesenteret som et par ganger i måneden besøker Kreft post 2 på Haukeland sjukehus med vaffeltrallen for å spre glede og hygge. De besøker også Kreft post 1 og Seksjon for gynekologisk kreft på Kvinneklinikken med både vafler og smil, og en liten prat for de som vil.

På Vardesenteret kan du melde deg som frivillig vardevert, for å ta imot besøkende der. I tillegg har vi frivillige jurister som en kveld i uken hjelper kreftpasienter og pårørende med juridiske spørsmål eller utfordringer.

Vi har også frivillige på våre treffpunkt for barn og unge. I tillegg har vi temakafeer flere steder, som også driftes av frivillige. Her i Bergen har vi også en ressursgruppe av frivillige som bidrar på ulike aksjoner eller arrangement gjennom hele året, slik som «Krafttak mot kreft» eller «Rosa sløyfe».

Det er veldig enkelt å melde seg som frivillig. Det gjør du ved å melde deg på våre nettsider: https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/bli-frivillig/

– Trude Kvam Ulleland, frivillighets-koordinator Kreftforeningen Bergen

 

Tilrettelegg friluftsaktivitet for utviklingshemmede

Bergen og Hordaland Turlag ønsker velkommen til friluftskvelder i Bergen én onsdag i måneden. Dette er et tilbud åpent for alle, med fokus på tilrettelegging for personer med utviklingshemming og deres familie, venner og støtteapparat. Kveldene er uformelle, med fokus på sosialt samvær, glede og positive opplevelser i naturen. Som frivillig bidrar man gjennom tilrettelegging av aktiviteter og ved å ha en positiv og inkluderende innstilling. Det er gøy å være frivillig, i tillegg til at mange opplever det som veldig meningsfullt.

Ønsker man å bidra som frivillig kan man sende e-post til Bergen og Hordaland Turlag: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no

– Sigrid Kvåle Myksvoll, prosjektleder i aktivitetsavdelingen i Bergen og Hordaland Turlag

 

Skap et pusterom hos Robin Hood Huset

Robin Hood Huset er et sted for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. Vi driver ikke med behovsprøving, og personer som besøker huset og bruker husets tilbud får selv definere seg inn. Et viktig prinsipp på huset er at alt er gratis. På Robin Hood Huset kan man få råd og veiledning, et godt og næringsrikt måltid, delta på språkkurs og få hjelp med CV’en og derigjennom styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet, bruke datamaskinene våre, og familier med barn gis mulighet til å være med på aktiviteter i helgene og i alle skoleferier.

I løpet av ett år er det nærmere 200 frivillige fra 44 land som gjør det mulig for Robin Hood Huset å tilby et stort spekter av ulike aktiviteter og tilbud til personer som besøker huset. Vi har frivillige som driver norskkurs for voksne innvandrere, frivillige som tryller frem nydelige matretter av overskuddsmat i kafeen hver dag, og andre som sorterer og leder husets «klesbyttebutikk» hvor man gratis kan finne fine, brukte klesplagg. Noen gir nødvendig hjelp med CV og søknader til personer på jobbjakt, og noen er med på å gjennomføre aktiviteter med barnefamilier. Dette er alle aktiviteter hvor frivillige kan bidra.

De frivillige er ryggraden vår, og vi kunne ikke drevet Robin Hood Huset uten den innsatsen og det arbeidet de frivillige legger ned hver eneste dag.

– Lene Fauskanger, frivillighetskoordinator ved Stiftelsen Robin Hood Huset

 

Bidra med norsktrening og leksehjelp for flyktninger og immigranter

Caritas Bergen er en frivillig hjelpeorganisasjon som hver dag arbeider med integrering og kvalifisering av arbeidsinnvandrere og flyktninger. Vi kommer i kontakt med mennesker fra alle verdensdeler, og tilbyr våre besøkende individuell veiledning innenfor tema som bl.a. arbeid (CV og jobbsøknad), UDI, NAV og utdanning.

Vi vet at innvandrernes vei til et godt liv avhenger av deres muligheter på arbeidsmarkedet, og at nøkkelen til jobb er å kunne beherske det norske språket. Caritas tilbyr derfor også norskkurs fra lavt til høyere nivå (A1-B1) og språkkafé, i tillegg til at vi har et større samarbeidsprosjekt med Bergen kommune om norsktrening for flyktninger og andre immigranter.

Caritas har også andre aktiviteter som barneaktiviteter for familier i Bergen og på asylmottak, og er et senter for au pairer i Bergen og deres vertsfamilie.

Alle våre aktiviteter gjør Caritas til en viktig arena for innvandrernes møte med nordmenn og norsk kultur. Vi er derfor helt avhengig av våre frivillige medarbeidere, studenter og pensjonister, som utgjør en sentral rolle for våre brukeres deltakelse i samfunnet. For den frivillige oppleves arbeidet både givende og meningsfullt, og skal man tro en studie fra Harvard Medical School vil det å frivillig hjelpe også være godt for den fysiske og mentale helsen.

Caritas har behov for flere frivillige, særlig språkhjelpere og veiledere. Besøk oss gjerne i Sigurds gate 8, eller nå oss på enten Facebook: Caritas Bergen eller e-post: infosenter@caritasbergen.no

– Erwin Rapiz Navarro, integreringsrådgiver i Caritas Bergen

 

Bli Folkevenn hos Norsk Folkehjelp

I Bergen er det mange nye landsmenn som har lite nettverk og er lite stødig i norsk. Dessuten er det mange som kommer til Norge alene og som lever en ganske ensom tilværelse. Vi som er oppvokst her, eller har bodd noen år i Norge, vet hvor stor verdi det er å kunne språket, kjenne til kulturen og ikke minst ha et nettverk - om det er for å få jobb eller om det er vanlige praktiske gjøremål man lurere på, er det alltid godt å kjenne noen, og å ha noen å snakke med. Derfor inviterer Norsk Folkehjelp både innvandrere og nordmenn velkommen til «Folkevenn». De som er frivillige eller brukere av Folkevenn, kommer sammen hver onsdag ettermiddag til ulike aktiviteter - ute eller inne. Sjekk Facebook.com/folkevenn

– Jorge Dahl, leder av Norsk Folkehjelp Bergen

 

Bli frivillig på Kalfaret sykehjem

De frivillige som engasjerer seg på Kalfaret sykehjem utgjør en enorm stor forskjell for beboerne. De er med på å skape god stemning gjennom å prate og lytte, spille spill og musikk, bake boller, gjøre hagearbeid og gå på tur. Uten de frivillige ville aktivitetstilbudet vært betraktelig mindre og vi er derfor utrolig glade for at det gjennom Frivilligsentralen og andre organisasjoner, stadig melder seg nye frivillige som ønsker å gi litt av sin tid for å utveksle gode, meningsfulle stunder sammen med andre, gjerne på tvers av generasjoner. Vår opplevelse er at den frivillige får veldig mye igjen for å bidra inn i en aktivitet, og at man får tilbake vel så mye som man gir. Vi har derfor stor tro forskningen som viser at frivillig arbeid er bra for helsen vår!

– Anne-Lene Rasmussen, daglig leder for Møllaren frivillighetssentral