Nå utvides bibliotekets åpningstider

10. mars, 2021

 

Å lese på biblioteket på Det juridiske fakultet skiller seg på mange måter fra lesesalene. Alt fra den rolige stemningen i rommet, til den vakre utsikten utover fjorden har på mange måter gjort biblioteket til fakultetets perle for å studere. De siste årene har likevel ikke åpningstidene vært tilstrekkelige i lys av studentenes lesevaner, og dette ønsket biblioteket å endre på. Fra nyttår ble derfor konseptet «meråpent» introdusert. Injuria tok kontakt med hovedbibliotekar Trude Hals for å få litt mer informasjon.

- Meråpent er kort fortalt at biblioteket er tilgjengelig med nøkkelkortadgang for alle studenter og ansatte på UiB utenom betjent åpningstid.

Planen er å utvide åpningstidene slik at alle studenter og ansatte på UiB har adgang 08.30-22.30 fra mandag til tirsdag, og 07.30-22.00 på lørdag og søndag.

Trude presiserer også at konseptet ikke er nytt, men at det allerede er innført både på MatNat og medisin. Planene om å innføre meråpent på jussen begynte allerede i januar 2020.

Å ha utvidet åpningstid på biblioteket har lenge vært et ønske blant studentene. For å prøve å knyte opp i hvorfor det er sånn, mimrer Trude tilbake til da hun selv var student.

- Det var jo fint å kunne ha kvelden å sitte på hvis jeg ville. Hvis jeg fant rytmen, så var det litt kjipt å måtte dra klokken 7 eller å dra på lesesal.

Hun viser videre til begrepet «sticky campus» og trekker det opp mot UiB sin ambisjon om at studentene skal ville være på fakultetets områder.

- Det er en slags policy fra UiB-ledelsen og bibliotek-ledelsen om at vi vil ha studentene på campus så mye som mulig, sånn at det blir et sosialt- og jobb-sted. Vi vil at studentene skal trives på campus, for å forhåpentligvis forhindre at folk faller av. Meråpent er forhåpentligvis en del av det.

Gjennom hele samtalen refererer Trude til kameraer og sikkerhet. Dette var nemlig en av flere risikovurderinger som måtte foretas før biblioteket kunne utvide åpningstidene.

- Vi har satt opp kamera. Det var en ganske omfattende prosess for å sørge for at personvernet var ivaretatt. Kameraet er bare på i ubetjent åpningstid. Selve kameraet er lokalisert rett ved skranken og peker ut mot inngangsdøren. Det er uten lyd, så man skal bare kunne gjenkjenne ansikter. Også er det bare noen få som har innsyn.

Trude avslutter med å presisere at det bare er å ta kontakt med biblioteket med både ris og ros. Planen er å sette opp en tilbakemeldingsboks, men frem til den tid kan alle tilbakemeldinger henvendes til ubbjur@ub.uib.no.