Tradisjoner og Juristforeningsballet

2. januar, 2019

Skrevet av Sabina Grace Mugford, ballsjef 

Hvert år arrangerer Juristforeningen det tradisjonsrike ballet, som den 26. januar 2019 vil avholdes på hotellet Bergen Scandic City. Denne gangen feirer Juristforeningen 70 år og Qa Injuria Regina skal hedres på hennes fødselsdag. I 2019 vil det, som tradisjonen tro, inviteres til Ball-Rett, en begivenhet som skjer hvert femte år. De årene det ikke arrangeres Ball-Rett er festen heller et Fesjå. Disse to er faste tradisjoner som forekommer på jussen, og er ment å bringe sammen studentene og de som deler engasjement for Juristforeningen i Bergen.  

Det som skjer under Ball-Rett er at festeavtalen til Juristforeningen skal fornyes for de kommende fem årene. Dette er hjemlet i Juristforeningens lov om farver, merke, orden og bånd, som man finner på MittUiB. Ball-Rett er mer høytidelig enn Fesjå som arrangeres ellers. Fesjå betyr opprinnelig husdyroppstilling. Her skal jusstudentene, Qa Injuria Reginas undersåtter, vise seg frem i all sin pomp og prakt. Både Ball-Rett og Fesjå er noen av de mest tradisjonsrike arrangementene i regi av Juristforeningen, der retten og plikten studentene har til å feste står sentralt.  

For å æres den som æres bør så deles det ut Orden og Medalje på ballet. Det er ordenskollegiet som innstiller hvem som skal motta disse utmerkelsene. Ordenen har tre grader: kommandør, ridder og svend. De som innstilles til Orden blir på denne måten en del av ordenskollegiet Den Gyldne Jura. En av hovedoppgavene til Ordenskollegiet er å holde orden, jf. § 30 første ledd bokstav c. De som mottar medaljen Den Gyldne Vekt på ballet er noen som har lagt ned en betydelig og fortjenestefull innsats for Juristforeningen eller for Det juridiske fakultet. 
 


Utdeling av utmerkelser. Bilde fra Juristforeningsballets facebook-side.
 

Hennes Majestet den Høy-tilbårne Qa Injuria Regina ble oppfunnet av Sverre Erlandsen, formannen til Juristforeningen i 1950. Qa er Juristforeningens høye beskytter. Som kontrast til Juristforeningen i Oslo sin Gulblakke Hoppe ønsket Erlandsen å heller ha en glad og stolt Q. På Ball-Retten ønsker Qa Injuria å saksøke de utgåtte studentene fra Dragefjellet for manglende ærbødighet vist ovenfor Hennes Majestet. Dette viser hvordan tradisjonen å hylle og være hengiven til Qa blir et tema på ballet. I anledning Ball-rett vil de nåværende studentene på Dragefjellet en tid i forkant stevnes til å vitne. 

Videre er lørdagen ballet avholdes på den siste dagen av nordisk uke, som hvert år arrangeres i Bergen. Nordisk Utvalg er undergruppen i Juristforeningen som arrangerer nordisk uke, og har i oppgave å holde kontakt med de andre juristforeningene ved de ulike fakultetene i Norden. Den første nordiske uken i forbindelse med ballet i Bergen var i 1984. I januar vil vi tradisjonen tro og med åpne armer ønske velkommen til våre gjester fra Norden som skal delta på ballet i regi av nordisk uke. 
 


Bilde fra Juristforeningsballets facebook-side.


Deltakelse på Juristforeningsballet er åpent for både studenter og uteksaminerte jurister. I tillegg er det mulig for både medlemmer og ikke-medlemmer av Juristforeningen å delta. Kveldens program, utenom selve Ball-retten, vil bestå av middag med dessert, innslag fra Juristforeningens egne undergrupper, taler, musikk og dans. Det brede spekteret av deltakelse fra studentene på ballet fra de ulike undergruppene viser noen av de mange mulighetene studentene har til å engasjere seg i Juristforeningen. Alt tyder på at aftenen 26. januar 2019 vil bli en forrykende fest som studentene på Dragefjellet kan glede seg til, og neppe ønsker å gå glipp av! 

Vi i ballkomiteen gleder oss til å ønske velkommen jussens kyr på ballet. Følg med på Juristforeningsballet på Facebook for de nyeste oppdateringene knyttet til arrangementet, og sende gjerne en mail til ballkomiteen@juristforeningen.com dersom det er noe du lurer på. Har du fått kjøpt billett så kan du finne frem finstasen og glede deg til en festlig og magisk jubileumsfeiring! 
 


Bilde fra Juristforeningsballets facebook-side.