Koronabibliotek for jusstudenter

25. mai, 2020

Tekst: Helene Jakobia Thorsen,  jurist og universitetsbibliotikar 

Da universitetet og biblioteket stengte dørene torsdag 12. mars på grunn av situasjonen med koronaviruset (SARS-CoV-2) mistet dere tilgang til bibliotekets trykte samling over natten. Det hele skjedde svært raskt og uten mulighet for «en siste runde» før biblioteket stengte.

Bibliotekets samling består av over 100 000 verk, hovedsakelig juridisk litteratur og rettskilder. I tillegg abonnerer vi på over 100 forskjellige juridiske tidsskrift og en rekke betalte databasetjenester, som Juridika, Karnov, Westlaw og Kluwer competition law. Store deler av samlingen er bare tilgjengelig trykt, selv om vi ser at den digitale samlingen stadig vokser.

Uten tilgang til bibliotekets lokaler, de trykte bøkene og kildene på biblioteket, måtte Dragefjellets tilhørende ta til takke med materiale som er tilgjengelig digitalt. Innen en uke etter at det fysiske biblioteket stengte, hadde vi som jobber på biblioteket fått på plass en oversikt over aktuelle tjenester biblioteket tilbyr jusstudentene under koronasituasjonen: «Koronabibliotek for jusstudenter».

I denne artikkelen ønsker jeg å trekke frem noen tjenester og ressurser som er tilgjengelige for dere i den nye digitale hverdagen, samt sette fokus på noen av utfordringene vi møter; materiale som bare finnes trykt på biblioteket, og utfordringen ved å finne frem i den digitale labyrinten av søkemotorer og databaser.

Dagens digitale tilbud
Bibliotekets ansatte har hjemmekontor og er nå digitalt tilgjengelig. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger digital veiledning.

Noen av ressursene som listes opp i koronabiblioteket er tjenester biblioteket alltid tilbyr. Dette er blant annet e-bøkene våre som kan søkes opp i Oria på samme måten som papirbøker.

Andre ressurser på listen er tilganger vi hadde fra før, men som har blitt utvidet på grunn av koronasituasjonen. Universitetsforlaget var en av dem som var tidlig på ballen og utvidet den digitale tilgangen for studenter og forskere ved universitetet. Alt innholdet på Idunn ble gjort åpent tilgjengelig og i Juridika fikk studentene utvidet digital tilgang til all pensumlitteratur utenom bøker utgitt i år og i fjor gjennom Feide-pålogging (denne tilgangen gikk dessverre ut 15. april). Nasjonalbiblioteket utvidet også sine tilganger, slik at studenter ved pålogging med Feide-bruker kunne få tilgang til alt digitalt materiale i Nasjonalbibliotekets samlinger.

Flere store internasjonale forlag og utgivere har også åpnet opp og utvidet tilgangene sine, som ProQuest ebook central og Cambridge University Press.

For mer utfyllende informasjon om bibliotekets digitale tjenester, se «Koronabibliotek for jusstudenter» eller «Digitale tjenester og ressurser» på uib.no.

 

Tilgang til trykt materiale
De av dere som har fulgt med på bibliotekets sider har kanskje fått med dere at biblioteket har begynt å låne ut bøker igjen. Dere kan nå bestille materiale fra bibliotekets egne samlinger som ikke er digitalt tilgjengelig og som dere trenger til faglig arbeid. Materialet kan hentes ut mandag, onsdag og fredag mellom 12 og 14 utenfor hovedinngangen til Det juridiske fakultet. Den første uken fikk vi inn 85 bestillinger og tilbakemeldingene så langt har vært utelukkende positive. For mer informasjon, se «Bestill og hent ved døren» på uib.no.

Den manglende tilgangen til trykt materiale er nok opplevd noe ulikt. De av dere som har pensumbøker fra de to siste årene har ikke kunnet utnytte utvidet elektronisk tilgang på grunn av begrensningene som følger av Bokavtalen. Ellers er også noen fagdisipliner mer utsatt enn andre. Rettshistorikerne er blant dem som i stor grad bruker trykt materiale i sin forskning, og her er det mye som ikke finnes digitalt.

 

Digital tilgang, men finner vi frem?
Som jeg har skissert ovenfor er det altså ganske mye dere har digital tilgang til via biblioteket. Men er det at biblioteket har tilgang til materialet det samme som at dere finner frem til det og klarer å nyttiggjøre dere av denne informasjonen?

Å kunne gjennomføre gode søk i ulike databaser krever opplæring, øvelse og forståelse for hvordan databasen eller søkemotoren er satt sammen. I løpet av studietiden lærer dere hvordan dere skal finne frem til primære rettskilder i Lovdata. Men hva gjør dere når det dere leter etter ikke finnes i Lovdata? For eksempel eldre forarbeider eller underrettspraksis? Å vite hvor man skal søke er også bare begynnelsen. Man må også tenkte på om man har gjort et uttømmende søk, eller om man kan ha oversett noe ved feil bruk av søkeord eller ikke å ha søkt på ulike steder.

Det er altså ikke nok at informasjonen eksisterer, dersom dere ikke også har tilstrekkelig kunnskap til å søke for å finne frem til denne informasjonen.

Dersom dere ønsker mer informasjon om hvordan søke kan dere sjekke ut hjelpesiden «Hvordan søke i Oria» på uib.no eller informasjonssiden om søking på sokogskriv.no. Dere kan selvfølgelig også alltid ta kontakt med oss på biblioteket.

Selv om biblioteket i femte etasje på Dragefjellet er stengt, så er vi som jobber på biblioteket her for å hjelpe dere så godt vi kan fra våre hjemmekontor. Den brå overgangen til en heldigital hverdag og fraværet av muligheten til å bare droppe innom biblioteket med et spørsmål bidrar til å fremheve viktigheten av å kunne søke godt og finne frem til kildene på egenhånd. Jeg vil derfor oppfordre alle sammen til å komme på kurs når biblioteket åpner igjen og ta til dere denne kunnskapen. Dette er kunnskap dere vil ha stor nytte av, i første omgang senere i studieløpet når dere skal skrive master, men også senere i arbeidslivet.