Borgerlig flertall på jussen

16. mars, 2018

Skrevet av Jonas Nielsen og Torgeir Holmøy  

Fra utgave 4/2017  

Løftene er gitt, debattene har blitt holdt og vi nordmenn har igjen tredd ut av våre hjem for å avgi vår stemme. Ville de rødgrønne gjeninnta regjeringskontorene etter fire år med blåblå-regjering, eller ville Erna forbli statsminister de neste fire årene?

Stemmene ble talt, negler tygget og champagne drukket. For de som håpet på regjeringsskifte ble nok også champagnen skylt ned, om enn med litt bismak, ettersom Erna fort ble proklamert som valgets seierskvinne. En posisjon hun holdt hele valgnatten. Nå følger flere uker med planlegging og allianse-etablering før den nye regjeringen kan inntre regjeringskontorene.  

Med valgresultatet friskt i minne stilte redaksjonen i Injuria seg følgende spørsmål: Hvordan ville Stortinget sett ut i perioden 2017-2021, dersom det kun var opp til jusstudentene i Bergen? Ville vi fått Statsminister Bjørnar Moxnes eller Siv Jensen? Eller noe midt imellom kanskje? Hadde de etablerte partier blitt erstattet av Liberalistene, Alliansen, Feministisk Initiativ og Helsepartiet?    

Det største partiet blant jusstudentene ble Høyre med 23.8% av stemmene. Hakk i hæl på borgerlig side fulgte Venstre, kanskje den største overraskelsen, med en oppslutning på 21,9 %. Det største partiet på den rødgrønne siden ble Arbeiderpartiet med en oppslutning på 22,4 %. SV gjorde på sin side et meget godt valg på jussen med en oppslutning på 13 %. 

At det blåser en miljøvind over Dragefjellet gjenspeiles til en viss grad av MDG sin oppslutning på 7.4% og 13 mandater. Til sammenligning fikk MDG kun en representant på tinget ved stortingsvalget. 

Fremskrittspartiet har derimot på langt nær samme appell blant jusstudentene som i befolkningen forøvrig med sin oppslutning 4.1% på jussen mot 15,2 % ved Stortingsvalget. 

Ved siden av Frp, må nok SP sies å være undersøkelsens store taper med beskjedne 1,9 % i oppslutning og ingen mandater. Av de mange småpartiene som i dag eksisterer i Norge var det kun Alliansen (0.8%), Liberalistene (0.6 %) og NKP (0.2%) som fikk stemmer. 

Som vi kan se av dette resultatet ville det også blitt borgerlig flertall om kun jusstudentene hadde fått bestemme. Resultatet for borgerlig side gir de totalt 90 mandater på Stortinget, med Høyre sine 43, FrP sine 7 og Venstre sine 40. Den sosialistiske siden, inklusive MDG, får totalt 79 mandater, da med Arbeiderpartiets 41, SV sine 24, MDG sine 13 og et mandat for Rødt.   

 
  
 
 

 

På oppdrag fra Injuria har Johan Giertsen regnet ut mandatfordelingen på Stortinget. 

Han gir følgende mandater:  

Rødt (1)

SV (24)

Ap (41)

MDG (13)  

Sum rødgrønne 79 (81 i valget) 

V (40)

H (43)

FrP (7)  

Sum borgerlige 90 (88 i valget)

Partienes prosentvise oppslutning i Injurias valgundersøkelse.  

Totalt ble det avgitt 638 svar.  

 

Partienes prosentvise oppslutning ved Stortingsvalget 2017: 

Arbeiderpartiet 

27,4 % 

Høyre 

25 %

Fremskrittspartiet 

15,2 % 

Senterpartiet 

10,3 % 

Sosialistisk Venstreparti 

6 % 

Venstre 

4,4 % 

Kristelig Folkeparti 

4,2 % 

Miljøpartiet De Grønne 

3,2 % 

Rødt 

2,4 % 

Andre partier: 

1,8 %

Blanke

0,6 %

 Antall stemmer fordelt på studieår: 

 1. studieår: 97  

 2. studieår: 125 

 3. studieår: 169 

 1. studieår: 150 

 2. studieår: 97 

Antall stemmer fordelt på kjønn: 

Kvinner: 394 

Menn: 242 

Annet: 2  

 

Slik gjennomførte vi undersøkelsen:  

 • Vi gikk innom forelesningene til 1-4 studieår uken etter Stortingsvalget og fortale om undersøkelsen.

 • Vi la ut undersøkelsen på Injuria sin facebook-side og i facebook-gruppen “Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen” 

 • Vi kan ikke garantere at ikke noen har stemt flere ganger. 

 • Vi har ikke grunnlag for å hevde at utvalget (de som har svart) er et representativt utvalg av jusstudentene på Dragefjellet. 

Ved siden av jobben som professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, driver Johan Giertsen sammen med Lars Øy nettsiden pollofpolls.no. Allerede fra ung alder har Giertsen vært interessert i tall og politikk. Interessen for meningsmålinger skjøt imidlertid for alvor fart før stortingsvalget 2001. Giertsen er medlem av Høyre, og har blant annet vært vararepresentant på Stortinget (1981-1985) og medlem av Bergen bystyre (1988-1995). 

Giertsen er overrasket over Venstres høye oppslutning, og mener at det kan skyldtes et skjevutvalg og taktiske Venstre-velgere som vil sikre at Venstre kom over sperregrensen.  

 • Jeg hadde trodd at borgerlig side, og særlig Høyre, skulle komme enda bedre ut. Hadde dere spaltet i kvinner vs. menn, er det en formodning at det blant kvinnene kanskje ville vært rødgrønt flertall, mens det blant mennene hadde vært massivt borgerlig flertall. Så vil jeg tro at dette kanskje var et skjevutvalg. At Venstre nesten matcher Høyre i denne gruppen, og bare er 0,5 etter Ap, var overraskende. Kanskje det er en del "taktiske" velgere i denne gruppen, dvs. høyrevelgere som ville sikre Erna-regjeringen fire nye år ved å bringe Venstre over sperregrensen. I Oslo vest, Bærum og Asker var det svært mange slike velgere i år, og dette geografiske området er tungt representert blant juridiske studenter.

 

Foto: Det juridiske fakultet, UiB

At Frp kun fikk en oppslutning på 4,1 % i Injurias valgundersøkelse er ikke overraskende ifølge Giertsen.   

 • Fremskrittspartiet har alltid, også i år, gjort det skarpest blant velgere (særlig menn) i ikke-urbane kommuner, som arbeider i privat sektor, og som ikke har utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Disse gruppene er lite representert i akademia.

Giertsen tipper at vi ville hatt et knapt rødgrønt flertall om vi hadde kjørt en tilsvarende undersøkelse blant de ansatte på fakultet. 

 • Velgere som arbeider i offentlig sektor stemmer mer rødgrønt enn snittet. På den annen side har Bergen både i dette og det forrige stortingsvalget hadde et klart borgerlig flertall blant velgerne. Så da er tipset at hadde de ansatte bestemt, ville vi hatt et knapt rødgrønt stortingsflertall.

At Høyre ble største parti blant jusstudentene er trolig i samsvar med hva jurister flest stemmer 

 • Høyre er (trolig) største parti blant jurister, yrkesgruppen sett under ett. Det gjelder særlig mannlige jurister i privat sektor. Blant kvinnelige jurister i offentlig sektor, er tipset at Arbeiderpartiet er større enn Høyre.

Senterpartiet gjorde et brakvalg ved Stortingsvalget, men fikk en oppslutning på kun 1,3 % og ingen mandater i Injurias undersøkelse. Dette overrasker ikke Giertsen.    
- Senterpartiet har sin styrke i primærnæringene og utenfor byene, jurister er da lite representert. Men fordi Sp hadde klar fremgang i landet under ett, er det sannsynlig at partiet også hadde vekst blant juristene, men trolig lavere vekst enn i landet som helhet.