Skudd fra juristhofta: Jon Wessel Aas

17. desember, 2017

Av: Torgeir Holmøy

Foto: Jon Wessel Aas

I spalten «Skudd fra jurishofta» stiller vi frittalende jurister to spørsmål: hvilken lov vil de endre og hva irriterer dem mest med jussen. Til slutt får de en utfordring, og det er å overbevise jusstudenter om hvorfor akkurat deres spesialfelt er noe jusstudenter bør interessere seg for. 

Jon Wessel Aas er advokat med møterett for Høyesterett, partner i advokatfirmaet Bing Hodneland og styremedlem i ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling).  Han jobber særlig med temaer knyttet til medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett, menneskerettigheter og prosedyre. Med drøyt 17 000 følgere på twitter, og i overkant av 74 000 twittermeldinger på samvittigheten, skygger han ikke av banen for å delta i en debatt eller to.

Hvis du sto helt fritt til å fjerne en lov (eller lovbestemmelse), hvilken hadde du valgt?
- Jeg ville ha endret Grunnloven slik at Norge tok de siste skritt ut av middelalderen og inn i moderniteten. Det vil si at vi måtte fjerne alle henvisninger til arvelig monarki, «kongen» og til restene av statskirken - kort sagt å gjøre Norge til en sekulær, demokratisk republikk. 

Hva irriterer deg mest med jussen i ditt daglige virke som jurist? 
- For å være helt ærlig, irriterer jeg meg oftere over at faktum alt for ofte ødelegger det som ellers lå an til å bli en interessant juridisk problemstilling. Faktum er generelt noe herk.

Overbevis oss om hvorfor akkurat ditt spesialfelt er noe jusstudentene burde vurdere.
- Fordi det er en spennende del av jusen som det for demokratiet er viktig at jurister i alle sektorer kan noe om, og fordi det ikke blir mindre interessant i et grenseoverskridende, digitalisert informasjonssamfunn. Om man satser på å overleve som praktiserende advokat, er imidlertid markedet nok større for den som vil spesialisere seg på en del andre rettsområder.