Juridiske undergrupper i anmarsj

10. januar, 2019

Skrevet av Eline Sandnes Fosse
Bilde: Juristforeningen 

 

De er innovative, sterke og brennende interesserte i sitt felt, og har, til tross for sine vidt ulike felt, et felles ønske om å fylle tomrom i jussens undergruppeutvalg. Injuria har tatt en prat med de tre nye undergruppene på jussen: Innorett, Juridisk styrkeklubb og Dragefjellet e-sport og gaming.

Innorett

Fortell kort hva undergruppen deres går ut på.

Innorett ønsker å samle de studentene som ønsker å vite mer om nåværende og fremtidige muligheter og problemstillinger knyttet til innovasjon og IT-løsninger i advokat- og juristbransjen. Lawtech er et relativt lite utviklet område sammenlignet med andre bransjer (fintech, medtech etc). Advokat- og juristbransjen står overfor store omveltninger, og Innorett ønsker å følge med på og bidra til utviklingen vi vil se i fremtiden. 
 

Hvordan oppstod ideen om å starte denne undergruppen?

Vi som har vært med fra oppstart har alle en interesse for lawtech og innovasjon. Vi ser at andre bransjer er i bevegelse, og vi så et behov for at også jusstudentene skal få være med på denne bølgen innenfor vårt fagfelt. 
 

Hvor langt har dere kommet i oppstartsprosessen?

Vi har utformet vedtekter, budsjett, opprettet et styre, fastsatt arbeidsoppgaver og satt opp et årshjul med aktiviteter. Videre har vi hatt møter med næringsliv og innovasjonsmiljø i Bergen og fått positive tilbakemeldinger derfra. Vi har også deltatt på konferansen Future Lawyeri Oslo, hvor vi fikk bekreftet at det er et marked for innovasjon innen advokat- og juristbransjen.


Hva er formålet med denne gruppen?

Innorett har som formål å være en innovativ gruppe for studenter som fokuserer på krysningspunktet mellom innovasjon, teknologi og juss. Gjennom blant annet foredrag, minglekvelder, debatter, årskonferanse og ekskursjoner, skal Innorett tilby medlemmene av Juristforeningen en innsikt i den teknologiske og innovative utviklingen innenfor det juridiske fagfeltet og arbeidslivet. 

 

Hvem er gruppen deres tiltenkt? 

Gruppen er tiltenkt alle som har et ønske om å lære mer om innovasjon innenfor juss. Vi vil både ha arrangementer som er åpne foralle studentene ved det juridiske fakultetet på UiB, samt arrangementer som er tilegnet våre medlemmer. Medlemskap er åpent for alle JF-medlemmer. Det vil også være behov for noen særlig aktive medlemmer som ønsker å bidra til gjennomføringen av disse arrangementene. 
 

Hvorfor trenger jussen akkurat deres undergruppe?

Det er et behov for en undergruppe som tar for seg et fagområde som går utenfor studieplanen. Innorett sikter mot fremtidens muligheter og utfordringer. Dette er noe som vil påvirke arbeidshverdagen til alle jurister i fremtiden. Innorett ønsker å være i forkant av denne utviklingen, slik at studentene kan møte med økt kunnskap på dette området når arbeidslivet står for tur.
 

Hva vil bli det store målet for gruppen i tiden fremover?

Først og fremst må gruppen komme seg på beina. Etter GF går vi aktivt ut for å skape en medlemsmasse, og spennende arrangementer står for tur allerede i januar. Samtidig ønsker vi å skaffe sponsorer slik at vi kan gjennomføre ytterligere planer. Gjennom semesteret vil gruppen jobbe kontinuerligmed å sette sammen en konferanse som går av stabelen i oktober 2019. Konferansen tar sikte på å ta for seg aktuelt innhold rundt krysningspunktet mellom juss og teknologi. Ellers planlegger Innorett å holde faglige arrangementer, sosiale arrangementer med innslag av brainstorming innenfor det faglige området, ekskursjon til Oslo med bedriftsbesøk, og mye annet.
 

Spørsmålene er besvart av styret i Innorett


Bak fra venstre: Bernhard Slagsvold, Fabian Bjørnstad, Jacob Bull, Kristoffer Trøndel, Steve Contreras, Sondre Høgheim
Foran fra venstre: Julie Marie Knutsen, Myy Tamuly, Caroline Andersen
Foto: Malin Askevold Helle
 

Dragefjellet e-sport og gaming

Fortell kort hva undergruppen deres går ut på.

Dragefjellet E-sport og Gaming er, som navnet tilsier, en gaminggruppe. Undergruppen sikter på å samle jussens gaminginteresserte på ulike temakvelder med all slags type gaming. Vårt tilbud er åpent for alle, uansett om man har god erfaring eller bare syns det høres hyggelig ut å spille Mario Kart sammen med andre på fakultetet. 


Hvordan oppstod ideen om å starte denne undergruppen?

Helt siden jeg begynte på jussen har jeg stusset over hvorfor vi ikke hadde noen undergruppe med fokus på gaming og e-sport. Jeg forsto kjapt at gaming kanskje ikke var det temaet folk flest snakket høyt om i kantinen. Det førte også til at det var vanskelig å komme i kontakt med andre spillinteresserte studenter, noe jeg syns var veldig uheldig. Da jeg fant ut at andre fakulteter, samt Høyskolen, har et slikt tilbud, tenkte jeg «hvorfor ikke?», og slo til! Det tok ikke lang tid før jeg fant andre som var minst like gira som meg, og innen bare noen få timer etter at interessegruppen på facebook ble opprettet, var styret samlet. 


Hvor langt har dere kommet i oppstartsprosessen?

Det hele startet med at jeg fikk noen gode tips fra Sondre Lid Riise om hvordan jeg burde gå frem for å starte opp undergruppen. Uten motivasjon fra Sondre er det ikke sikkert at jeg hadde turt å starte opp! Etter at styret ble samlet har vi hatt flere styremøter for å bli enige om hvordan vi vil at gruppen skal drives, og blitt enige om verv. Vi har vært i møte med foreningsstyret og lagt frem ideen vår, og fått noen tips om hvordan vi burde gå frem nå i oppstartsfasen. FS virker positive til ideen, og vi tror at vi stiller sterke som ny undergruppe, i og med at vi treffer en målgruppe som de nåværende undergruppene ikke treffer like godt. Vi har sendt ut sponsorforespørsler til forskjellige aktuelle sponsorer, og har tatt kontakt med aktuelle lokaler der vi kan arrangere LAN til våren. Nå fokuserer vi på forberedelser til GF, og vi håper vi kan overbevise om at akkurat vår undergruppe er noe Dragefjellet trenger. 
 

Hva er formålet med denne gruppen?

Formålet vårt er å være et sosialt samlingspunkt for alle spillinteresserte på jussen. Vi ønsker å være en plattform der det ikke skal være flaut å snakke om at vi er gamere, og der det skal være enklere å finne andre med samme interesse. 


Hvem er gruppen deres tiltenkt? 

Undergruppen vår skal treffe en målgruppe som ikke treffes av det tilbudet som er på jussen fra før. Man trenger ingen forkunnskaper, annet enn at man har hørt om spillet. Det skal være lett for den enkelte å velge mellom å møte opp på ett, noen eller alle arrangementene våre. For turneringer er det selvsagt ønskelig at deltakerne har en viss erfaring, men graden av denne vil variere fra spill til spill. 
 

Hvorfor trenger jussen akkurat deres undergruppe?

Jussen trenger en gaminggruppe fordi det som nevnt er et tilbud som ikke finnes fra før. Det er ikke alle som driver med idrett, eller ønsker å involvere seg i de faglige undergruppene, men som rett og slett liker å koble av med gaming etter en lang dag på lesesal. Derfor trenger vi en sosial gruppe som samler disse menneskene på ett sted, slik at vi kan ha et eget fellesskap rundt denne interessen. 
 

Hva vil bli det store målet for gruppen i tiden fremover?

Målet er først og fremst å få gjennomslag for prøvemedlemskap i Juristforeningen, men etter det vil vi begynne å jobbe frem mot vårsemesterets stor-LAN, som blir en helg med gaming, turneringer og andre konkurranser i et leid lokale. Underveis vil vi selvsagt arrangere forskjellige temakvelder for at medlemmene skal få bli kjent med hverandre, og ikke minst med oss i styret!


Spørsmålene er besvart av Selina Johanson SimpsonSelina Johanson Simpson, leder av Dragefjellet E-sport og Gaming. Foto: Malin Askevold Helle

 

Juridisk styrkeklubb

Fortell kort hva undergruppen deres går ut på.

Vår undergruppe går ut på å skape en felles arena for alle styrkeglade medstudenter. Dette gjelder alt fra dem som gjerne skulle ønsket å trene mer på egenhånd, men som muligens ikke føler seg komfortable nok eller har nok forkunnskaper til å begi seg ut på det alene, til dem som tilbringer vel så mye tid i styrkerommene som i deres respektive undergrupper. 
 

Hvordan oppstod ideen om å starte denne undergruppen?

Mangelen på en styrkeklubb virker som et åpenbart tomrom å fylle, da jeg som mosjonistbodybuilder og gjenganger på treningssenteret til stadighet ser og snakker med flere jusstudenter som har det samme ønsket. Dette gjenspeiles i Injurias undersøkelse om nye undergrupper, der også flere studenter ga uttrykk for ønske om en slik gruppe. Vi ønsker gjerne å gjøre folk flinke på styrketrening, da det er mye rart som foregår på treningssentrene. Enten man spiller fotball på toppnivå, streber etter sommerkroppen, skriver for skoleavisa eller er gitarist i band, har alle behov for å fremme helsa med styrketrening, og det på riktig og mest effektiv måte.


Hvor langt har dere kommet i oppstartsprosessen?

Hittil har vi bestemt ønsket logo og lagt plan for hvordan gruppen praktisk skal gjennomføres. Eksempelvis er vi i samtale med CrossFit Bryggen for felles gruppetreninger; dette i form av generell styrketrening og crossfit hver eller annen hver uke. Vi planlegger også å få til én samarbeidspartner til, sannsynligvis Bjørgvin Styrkeløftklubb for et større fokus på ren styrketeknikk, også med timer hver eller annen hver uke. 


Hva er formålet med denne gruppen?

I tillegg er styrkeklubben en ypperlig arena for å skaffe seg treningspartnere. Ved at det når som helst kan meddeles i gruppens Facebookside hvilken dag vedkommende tenker å trene, kan medlemmer på samme nivå kommentere at de gjerne blir med.  Det er også tiltenkt et såkalt «buddy-system», der en som er mer erfaren kan ta med en mindre erfaren på trening for å lære. Dette er basert på å gi og ta fra medlemmene. 
 

Hvem er gruppen deres tiltenkt? 

Målet er å starte opp med undergruppen mot sommeren. Treningsfasiliteter, et beskjedent budsjett for utlegg av treningstimer, gruppestyre, og merch, blir klart til JFs neste generalforsamling til våren.
 

Hvorfor trenger jussen akkurat deres undergruppe?

Selv om det eksisterer mange undergrupper med ulike former for idrett, er det ingen gruppe for dem som foretrekker egentrening fremfor gruppesport. Det finnes ikke et samlested som legger opp til styrketrening på jussen, og vi føler at dette trengs. Samtidig er det mange som har lyst til å begynne med styrketrening, men vegrer seg for å trene alene, siden det kan føles noe skummelt å begynne uten riktig teknikk, eller følelsen om at en ikke er «sterk nok». Vi håper på at gruppen vil gagne publisitet ved at den skiller seg ut fra mange av de andre treningsrelaterte undergruppene.
 

Hva vil bli det store målet for gruppen i tiden fremover?

Det store målet for gruppen er å forsøke å øke muligheten for å møte likesinnede medstudenter, gi riktige treningstips, og senke terskelen for at en kan begynne med styrketrening selv om en ikke har prøvd før. De praktiske målene fremover vil først og fremst være å få realisert undergruppen ut på våren, ved at samarbeidsavtalene og det økonomiske er satt på plass. I tillegg blir det å designe ferdig logo, samt promotere oss selv på sosiale medier, så vi kan stå klare og mannsterke før sommeren 2019. 

Spørsmålene er besvart av Henrik Saxegaard og Truls Bache.


Henrik Saxegaard, en av lederne i Juridisk styrkeklubb. Foto: Malin Askevold Helle