Juristforeningens nye leder

21. januar, 2021

Tekst: Sarita Disha Prabhakar 
Foto: Privat 

I løpet av sine seks år som student har Myy Tamuly engasjert seg i en rekke studentorganisasjoner. Nå er hun klar for å bli leder av Juristforeningen i Bergen.

Et intervju på zoom er en av mange ekstraordinære scenarioer Myy Tamuly vil oppleve i forbindelse med inntredelsen i hennes nye verv som leder av Juristforeningen i Bergen. Anna, eller Myy som de fleste kjenner henne som, er 25 år og går tredje året på jussen. Tross en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, er det juss hun har brent for så lenge hun kunne huske. Hvem hadde trodd at hun skulle finne en studentforening på Det juridiske fakultet som hun brant like mye for?

Til tross for at Myy har deltatt i ulike foreninger i løpet av studietiden, synes hun at Juristforeningen som studentorganisasjon er unik.

- Omfanget av foreningen og antall engasjerte medlemmer er nesten unaturlig i lys av at den kun innbefatter ett fakultet. Da jeg startet på jussen fattet jeg kjapt interesse for Juristforeningen. Foreningen har vært en stor del av hverdagen min sosialt, men også ved at jeg har lært enormt mye i de ulike rollene jeg har hatt siden jeg startet. Av undergrupper har jeg blant annet vært med i ALD og Finansklubben. Jeg har videre vært quizmaster i Jurak, danset med Jussdans og vært cox i roklubben. 

I tillegg til å delta i mange av de allerede etablerte undergruppene Juristforeningen har å by på, har hun også vært med på å skape en. INNORETT har siden november 2018 vokst i faglig innhold og antall medlemmer.

- Vi var en gjeng med studenter som så at jussen kanskje ikke er så fokusert på innovasjon og digitalisering. Det er veldig viktig at jusstudenter får muligheten til å tenke utenfor boksen og tenke litt mer kreativt. Nå har vi inngått flere spennende samarbeidsprosjekter med ulike institusjoner, sier hun.

Ønsket om å stille til leder for hele Juristforeningen kom likevel ikke av all erfaringen fra undergruppene. Myy forteller om et stort ønske om å bruke engasjementet sitt for å kjempe for en forening som er varm, inkluderende og driftig slik at alle kan få like mye ut av den som hun har gjort. Som leder får hun muligheten til å jobbe for nettopp dette hver dag.

- Jeg håper jeg kan vise gjennom lederrollen min at jeg gjør det jeg gjør fordi jeg har et brennende engasjement for at de rundt meg skal ha det bra og ha de beste forutsetningene som mulig.

I denne sammenhengen viser Myy til miljøet på jussen. I et konkurransepreget og kaldt miljø er det viktig med grupper som Juristforeningen, synes hun. Der finnes ikke krav på hva som skal til for å kunne delta.

- Du har en enorm mengde med muligheter for å få venner og for å samles. Det synes jeg er særs viktig når vi går på det type studiet vi gjør. Jeg synes det vi har i Bergen er ganske viktig.

Som de fleste andre som trer inn i verv på nyåret, om det så er sosialansvarlig i en undergruppe eller leder i Juristforeningen, har Myy konkrete målsetninger. Hennes aller største mål er å gjøre det best mulig for fakultetets studenter. På dette punktet er dessverre korona en stor utfordring.

- Ensomhet, utrygghet og redsel har vært store utfordringer i koronatiden. Flere av fakultetets nye studenter kjenner kun faddergruppen sin og vet kanskje ikke om alle mulighetene foreningen har. Problematikken rundt ensomhet og utrygghet er ikke bare aktuell for studentene på første avdeling, men også for de øvrige kullene, sier hun.

- Hvordan disse problemene kan løses er noe jeg tenker på hver dag. Jeg kan love at jeg i samråd med styret skal jobbe ustoppelig for å finne flere løsninger. Jeg har en ambisjon om at det skal være mulig å få gjort noe selv i en ny lock down slik at ingen skal føle at de står helt alene i tilværelsen, men at vi står i den sammen, sier hun.

Både i sin motivasjonstale på Generalforsamlingen og på intervjuet i dag er hun klar på én ting. Det er et nytt år og vi må tilpasse oss deretter.

- 2020 har i stor grad handlet om å tilvenne seg det uforutsette. 2021 vil derimot handle om å drifte og levere under korona, samt også forhåpentligvis å få foreningen på beina igjen og ut av korona. Dette innebærer å ha høye ambisjoner for hva vi som forening kan gå til.

Planen hennes er klar; hun vil spille undergruppene gode. Og det finnes mer enn én måte å gjøre det på.

- Jeg skal gjøre mitt ytterste for å støtte og hjelpe grupper som ønsker å få til arrangementer i tråd med smittevernreglene uten at de skal måtte bekymre seg for økonomiske konsekvenser ved endringer og avlysninger. Jeg vil også bruke mye tid på å være til stede for grupper med nye styrer som ikke tidligere har opplevd de arrangementene de skal arrangere. 

Myy vil også fremheve at det ikke bare er juristforeningsmedlemmer som kan henvende seg til henne. Hun ser på seg selv som litt mer ansvarlig for alle studentene og ønsker at alle skal ha det bra og ha de samme mulighetene.

- Derfor er det viktig at det ikke er harde fronter mellom de ulike gruppene. Det skal ikke være noe forskjell, men et stort positivt tilbud til alle, sier hun.

Erfaringen fra foreningens ulike undergrupper har gitt henne en forståelse for forholdet mellom undergruppene og foreningsstyret. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre en god jobb som leder av foreningen, tror hun.

- Det handler i stor grad om at alle gruppene må kunne ha tillit til at lederen deres ønsker deres beste. Mange undergrupper har i flere år følt på at JF-styret grunnet tekniske ting eller annet har måttet sette begrensninger for deres arbeid. Jeg håper jeg kan være lederen som endrer denne følelsen hos gruppene. 

Å være leder for Juristforeningen betyr ikke bare at undergruppene kan henvende seg til deg ved behov, forteller Myy. Det er også snakk om å ha ansvar for et helt styre som sammen skal få til det som til tider kan fremstå som umulig.

- Jeg kommer til å ha høye ambisjoner for hva JF-styret skal få til. Blant annet skal jeg jobbe hardt for at vi kan få gjennomført eksamensfester, særlig for førsteklasse. Om dette blir digitalt eller fysisk får vi vurdere nærmere. Det viktigste er at alle studentene skal ha et tilbud å delta på. Utover dette blir det mye fokus på å skape samlende møteplasser, sier hun.

Også vervholdere skal få nyte fordeler av innsatsen sin. Blant disse vil det være gratis kaffe til alle vervholdere på JF-kontoret, ifølge Myy. Hun vil også arrangere flere åpne eventer med gratis kaffe og annen hygge for alle når tiden tillater dette.

- Og når Straffbar åpner dørene, skal hun hjelpe med det som trengs for at de kan drifte og åpne etter visjonen til Straffbarutvalget og Club. Jur, sier hun.

Tiden frem mot inntredelsen i vervet kommer til å bli stressende, tror hun. Mens mange av oss allerede har tatt ferie, har Myy kjøpt inn pensum til menneskerettigheter. Dette skal være ferdiglest før nyttår slik at hun kan gi all sin oppmerksomhet til hennes nye verv fra nyåret.

Selv om det blir veldig mye oppmerksomhet på Myy som leder i starten, vet hun godt at hun ikke står alene. Komplimentene fra lederen til styret er mange. Studentene kommer fra ulike kull og har ulike forutsetninger. Dette mener Myy er mer enn positivt. 

- Jeg er sikker på at styret sammen kommer til å få til veldig mye, sier hun.

 

Dette innlegget ble endret 26.01.21 Den inneholdt tidligere at Myy var første kvinnelige leder av Juristforeningen i Bergen og første leder med minoritetsbakgrunn. Dette viste seg å ikke stemme, og er derfor nå fjernet.