Vil du bli assistent i Injuria?

3. september, 2017

Injuria søker assistenter og redaksjonsmedlemmer!
 

Alle søknader og spørsmål om assistentstillingene bes sendt til dagligleder@injuria.no

Søknadsfrist: Mandag 11. september kl. 23:59.
 

Redaktør: Torgeir Holmøy 
Jeg har overordnet ansvar for å fylle bladet og nettsiden holder så høy kvalitet som mulig. For å greie dette trenger jeg hjelp av engasjerte jusstudenter på alle studieår! Enten du bare er opptatt av fagtunge juridiske problemstillinger, politikk eller det sosiale livet på dragefjellet, så er du velkommen som redaksjonsmedlem i Injuria.

Det stilles ingen krav til tidligere skriverfaring for å bli redaksjonsmedlem. All nødvendig opplæring vil bli gitt og du vil få muligheten til å delta på kurs som holdes av journalister fra Bergens Tidende.
 

Daglig leder: Camilla Barth 
Jeg har hovedansvaret for alt administrativt i Injuria. Mine oppgaver er alt fra å gå på Juristforeningen i Bergen sine fagmøter annenhver uke, kalle inn til styremøter, ha nær kontakt med spesielt økonomi- og markedsansvarlig til å lage Injurias sosialkalender. Å være assistent for daglig leder gir deg en bred oversikt over alt som har med Injuria å gjøre.
 

Fotoansvarlig: Emilie Mellbye Rytter 
Jeg finner bildene til bladet, facebook og nettsiden. Det er alt fra portrettbilder til bilder som skal passe til en artikkel og til et inspirerende forsidebilde. Jeg kommer til å trenge hjelp til å komme på ideer og å ta og finne bilder. I tillegg hadde det vært fint med noen som er flinke til å redigere bilder, eller kanskje til å lage illustrasjoner.


Journalistansvarlig: Kristin Haukaas Myhre
Jeg korrekturleser artikler, formidler deadline til faste spaltister og rekrutterer, tar imot og lærer opp nye journalister. Videre har jeg som oppgave å komme med innspill og idéer på redaksjonsmøtene. Hvis du blir fortvilet av orddelingsfeil, retter på plassering av komma i dine medstudenters arbeidsgruppeoppgaver, eller kanskje bare er glad i norsk – dette er stillingen for deg!


Settingansvarlig: Olivia Zwick-Røthe
Lever det en kreativ spire i deg? Er du opptatt av at bildene på veggen ikke skal henge skjevt? Liker du å leke deg med ulike tekstfonter, og har du kanskje et litt ekstra godt øye for detaljer? Du har nå den unike muligheten til å briljere! Alt av tekster, bilder, annonser og illustrasjoner i Injuria trenger sin plass, og du kan bidra til at dette puslespillet av et blad går opp. Som settingansvarlig setter du rett og slett sammen alle bidragene, og bestemmer hvordan det ferdige produktet skal se ut. Assistentstillingen krever ingen forkunnskaper, men er en super mulighet til å lære seg noen nye tekniske skills. Høres dette kult ut? (Ja, det gjør det). Søk da vel!
 

Økonomiansvarlig: Guro Skeie
Jeg sørger for at økonomien går rundt i Injuria. Det må lages budsjett og føres regnskap jevnlig for å sørge for at alle utgifter er dekket og vi fortsatt har penger til å kose oss i blant. Hvis man ønsker å lære litt om økonomi - enten for å selv bli økonomiansvarlig eller for å få studielånet til å rekke litt lenger - er det gode muligheter for dette som økonomiassistent i Injuria!


Markedsansvarlig: Julia Victoria Gerhardsen
Mitt hovedansvar som markedsansvarlig er å skaffe nye annonsører til bladet, samt holde kontakten med tidligere annonsører. Ønsker du bidra til at Injuria får nye bidragsytere til bladet, og ha kontakt med bedriftene? Ja, da bør du søke som assistent til markedsansvarlig i Injuria!
 

Informasjonsansvarlig: Silje Juul 
Som assistent for informasjonsansvarlig får man arbeidsoppgaver tilknyttet informasjonsdeling på facebook, nettsiden, Instagram og snapchat. Et ansvarsområde blir også å hjelpe til med å skaffe kommenterte mønsterbesvarelser. Dette innebærer blant annet å holde løpende kontakt med noen av landets aller fremste jurister.