Hverdagen som fullmektig i Harris Advokatfirma

22. juni, 2022

22.06.22 

Tekst og foto: Harris Bergen 

Alle de flotte og flinke menneskene i Harris utgjør grunnmuren og en kjerneverdi i firmaet. Dette er en av årsakene til at advokatfullmektigene Hanne, Maria og Pia ønsket å starte sin arbeidskarriere hos nettopp Harris. Mens Pia og Hanne kom rett fra skolebenken, har Maria jobbet ett år i Pasientskadenemnda. Alle tre startet som fullmektig i februar i år og ønsker nå å dele sine tanker om de fire første månedene. 

Hvordan har veien til Harris vært? Hadde dere trodd at dere kom til å ende opp i denne jobben da dere var studenter?

Hanne: For meg er det veldig tilfeldig at jeg begynte å jobbe i et advokatfirma generelt. Jeg har aldri hatt en sterk formening om hvor jeg vil jobbe etter endt studie, og har heller aldri vært trainee. Jeg har ellers hatt relativt sterke forestillinger om hvordan det er å være advokatfullmektig med lange arbeidsdager, lite fritid og mye stress. Jeg søkte likevel hos Harris siden dette er et av få advokatfirma jeg har hatt sansen for. Dette skyldes særlig av at jeg har hatt inntrykk gjennom sosiale medier og rykter om at det er et godt miljø, god faglig tyngde, lav takhøyde og flat struktur. Ellers likte jeg personlig veldig godt at Harris er et firma med hovedsete i Bergen - til forskjell fra de store advokatfirmaene som styres fra Oslo. Vi får bestemme alt selv fra vårt kontor og yppe mot de store. 

- Maria: For min del har jeg alltid hatt en følelse av at jeg ville likt advokatyrket. Jeg hadde også en ganske tidlig formening om at jeg ønsket meg til Harris, av de samme grunnene som Hanne nevner. Gjennom traineeoppholdet mitt fikk jeg også se innenfra at dette var et firma som besto av “hel ved”. Folk har det oppriktig gøy på jobb og er opptatt av hverandres suksess. 

- Pia: Jeg har nok hatt litt samme tilnærmingen som Hanne. Men etter å ha jobbet i Jussformidlingen og som trainee i et annet firma, fant jeg ut advokatyrket kunne være noe for meg. Som østlending har jeg lenge tenkt meg hjemover etter studiet, og har ikke vært så oppmerksom på jobber i Bergen. Det var først i høst mens jeg søkte jobber at jeg virkelig fikk øynene opp for Harris, særlig gjennom en venninne som var trainee her i samme periode. Det allerede gode inntrykket ble forsterket gjennom intervjuet, og valget var enkelt da jeg fikk jobbtilbudet - selv om det innebar å bli værende i regnbyen.

Kan dere fortelle litt om hva dere jobber med? Er det noe som har overrasket dere i jobben?

- Hanne: Jeg jobber på avdeling for eiendomsutvikling, noe jeg liker veldig godt ettersom jeg på studiet hadde særlig stor interesse for forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Jeg har egentlig bare blitt positivt overrasket over hvor spennende jussen i praksis har vært. Min avdeling jobber bl.a. mye med strandsonesakene som er til stor debatt i media og blant politikerne. Så det er veldig spennende og engasjerende å komme såpass nært slike områder som omhandler oss alle.

- Maria: Jeg jobber på bedriftsavdelingen. Jeg har ikke hatt noen klar tanke om at jeg ville jobbe med forretningsjuss, og har kanskje til og med hatt litt fordommer mot den delen av bransjen. Jeg har vel hatt en ide om at bransjen var preget av å skulle bistå grådige selskap med å bli enda rikere, uten at det skapes noen verdi for samfunnet eller enkeltmennesker. Men nå som jeg får jobbe med det hver dag er mytene brutt ned, og transaksjoner og selskapsrett er nå noe av det gøyeste jeg vet. Det er et veldig praktisk felt som innebærer mange strategiske vurderinger, som jeg tror mange vil trives med å jobbe med. I tillegg får jeg jobbet tverrfaglig, siden jeg også er plassert i erstatningsretts-teamet, noe som er veldig givende siden man kommer tett inn på privatpersoners skjebne. 

- Pia: Jeg jobber på avdelingen for fast eiendom, arv og skifte, og har hittil jobbet mest med arv og skifte. Og jeg stortrives! Jeg har tidligere tenkt at det er litt for mye krangler og vondt blod i disse sakene, og at det ville bli for krevende. Men det er jo ikke sånn de fleste sakene er. Flertallet av sakene jeg har hatt hittil har omhandlet rettslige problemstillinger for å nettopp unngå uenigheter. Jeg tenkte også at typisk testament og fremtidsfullmakter er nokså enkle å utforme, men så feil går det an å ta - alle saker er forskjellige og byr ofte på vanskelige problemstillinger. I tillegg liker jeg at sakene medfører mye kontakt med klienter, det synes jeg er givende.

Hvordan er det sosiale miljøet?

Det sosiale miljøet og folkene i Harris er noe av det beste med å jobbe her! Vi var alle tre veldig spent på hvordan det ville bli å starte som fersk i et stort firma, men i Harris ble vi tatt veldig godt imot og inkludert allerede fra første dag. Vi har blitt positivt overrasket over at alle tar seg tid til å slå av en prat med oss og bli bedre kjent, selv om de har mye å jobbe med. Det gode miljøet skaper en trygghet, og det er lav terskel for å spørre noen om hjelp. Det er mye latter i gangene, og det arrangeres små og store sosiale happeninger internt. Pia vil særlig trekke fram Bergen City Marathon hvor vi i år deltok med to stafettlag! Vi synes det er viktig med en arbeidsplass som gjør andre ting utenom jobb, noe Harris er gode på. 

Hva er målene deres nå som dere har fått jobb som fullmektig?  

Maria: Målet mitt er å få mest mulig variert erfaring i starten, for så å spesialisere meg etter hvert. Det sitter så mye kunnskap i disse veggene, så jeg prøver å ta til meg alt jeg kan. Jeg har lyst å bli skikkelig god på det jeg driver med, både en stødig advokat for klientene mine, men også en god sparringspartner for kollegaene mine. Og være en bidragsyter til det fantastiske sosiale miljøet vårt så klart! 

*Hanne og Pia nikker seg enig*

Har dere noen råd til studenter som er på vei inn i arbeidslivet?

- Vårt råd er å følge magefølelsen, og stole på seg selv og sitt eget løp gjennom studiet og som nyutdannet. Maria vil også særlig oppfordre jenter å utforske forretningsjussfeltet. Det er tradisjonelt en mannstung bransje, så her er det rom for påfyll av kvinnelig kløkt!