Debattinnlegg: Kinatur – en mulighet for alle (velstående) studenter?

29. november, 2017

Av: David Marinius Frivold, student på tredje avdeling ved Det juridiske fakultet, Bergen
Foto: Privat

Som spesielt historieinteressert kjente jeg at hjertet banket litt hardere enn normalt da jeg for første gang hørte om faget JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. Jeg skulle endelig få kombinere mine to største akademiske interesser i ett fag; historie og jussen. Når jeg i tillegg fikk høre på forelesning i pengekravsrett at det er mulig å ta spesialfaget JUS134-KINA Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur – mens man bor en måned i Beijing - var min indre akademiker i ekstase.

Men som ved de fleste ting, var det en hake ved faget. Ikke bare er det i år innført nye karakterkrav for å kunne søke (men la nå det være så i denne omgang), men det skulle også vise seg at faget i all hovedsak er forbeholdt de studenter (som har foreldre) med god råd. Og naturlig er jo det ettersom JUS134-KINA er frivillig, og finner sted på den andre siden av kloden; Her må en selv sørge for alt av økonomiske utgifter – i tillegg til de utgifter som følger av studentboligen hjemme i Norge.

Det må ha vært for å bøte på dette skillet mellom studenter (som har foreldre) med god råd og de mindre økonomisk ressurssterke at fakultetet i år bestemte seg for å søke om midler fra Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU). Midlene - hvis fakultetets søknad godkjennes I løpet av 18-22 desember - er ment å avhjelpe studentenes utgifter til kinesisk kost og losji. Vel og bra det, skulle en tro?

Problemet er bare at studentenes søknadsfrist for å melde seg opp til JUS134-KINA - og deretter kanskje bli valgt av fakultetet gjennom loddtrekning - er førstkommende torsdag 30. november. Denne fristen er altså før søknaden til SIU avgjøres. Og da ville en våken leser spørre om hva som er problemet; man melder seg på, håper på at SIU-søknaden blir innvilget,  og gjør den ikke det skulle man vel kunne melde seg av faget.

Men sånn er det altså ikke.

De som har klart å finne riktig informasjonssted på MittUiB (Utvekslingsmappen, JUS1234-KINA) vet at påmelding til JUS134-KINA på StudentWeb er bindende med unntak av force majeure. Det vil si at hvis du på tidspunktet for fristens utløp ikke har meldt deg av faget (30. november) vil fakultetet - med en slik klausul tolket på ordet - kunne holde deg økonomisk ansvarlig selv om du skulle ha sagt ifra umiddelbart.

Som en følge av at påmeldingen er bindene i og med oppmeldingen på StudentWeb, har dermed fakultetet gravd seg ned i et upraktisk hull; SIU-søknaden - som kan hjelpe de som er i tvil om økonomiske forhold et halvt år frem i tid - vil ikke kunne hjelpe de som hadde trengt ordningen mest, ettersom disse studentene bør unnlate å søke i utgangspunktet. I praksis gir da støtteordningen mer penger til de som uansett har råd til å dra i utgangspunktet. Her skurrer prioriteringene.

Det er i den sammenheng lite oppmuntrende at fakultetet i mail 28.11.17 fraråder de som føler seg avhengig av økonomisk bistand fra SIU til å søke. Konsekvensen av en slik fraråding, er jo at det bare er studenten (som har foreldre) med god råd som bør søke. Dersom han blir en av de heldige som kan delta på kurset, kan han i tillegg vente seg en hyggelig økonomisk overraskelse om SIU-søknaden innvilges.

På den andre siden står studenten som var i tvil om han hadde råd i utgangspunktet. Skal han (dumdristig) ta sjansen på at SIU-søknaden innvilges, risikerer han å lide et enormt tap dersom han ikke makter å delta på kurset, fordi hans økonomiske situasjon skulle vise seg å være utilstrekkelig et halvt år etter at han meldte seg på faget på StudentWeb.

Tanken rundt faget JUS134-KINA er flott. Det er bare synd at den er forbeholdt Dragefjellets mest ressurssterke, og at dette skotter på systemet.

Min oppfordring til fakultetet er dermed å revurdere påmeldingsfristen. I skrivende stund er situasjonen slik at SIU-søknaden avgjøres i løpet av 18. - 22. desember, mens de (heldige) studenter som blir utvalgt får beskjed om dette senest 22. desember. Mitt løsningsforslag er da at fakultetet utsetter bindende påmeldingsfrist til etter at SIU-søknaden er avgjort.