Hvordan er det å jobbe i Jussbuss?

30. september, 2020

Tekst: Christoffer Salnes Gundersen, medarbeider i Jussbuss

Har du lyst til å jobbe med juss i praksis? Kunne du tenkt deg å kjempe for mannen og kvinnen i gata? Er du en engasjert og motivert person? Da kan Jussbuss være noe for deg. 


Foto: Fredrik Holanger 

Saksbehandling
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak som hjelper klienter med rådgivning og bistand i deres juridiske spørsmål og problemstillinger.

Vi er delt inn i fire grupper på Jussbuss. Vi har henholdsvis; husleie- og gjeldsrettsgruppen, sosial-, arbeid- og trygderettsgruppen, fengselsrettsgruppen og utlendingsrettsgruppen. Dette er rettsområder med et stort rettshjelpsbehov.

I Jussbuss får man muligheten til å ha egne klienter. Vi tar imot saker, innhenter faktum og gir juridisk rådgivning. I noen saker tar vi det enda et steg videre, ved å for eksempel bistå klienten i domstollignende organer, som Finanklagenemda, Forliksrådet, Husleietvistutvalget eller Trygderetten. Vi kan også bistå våre klienter med å klage på avslag eller gå inn i forhandlinger med motparter.

I vår saksbehandling møter vi mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Klientgruppen vår faller ofte mellom to stoler. De kvalifiserer ikke til fri rettshjelp, og de har heller ikke råd til å få den juridiske hjelpen de har behov for. De har derfor ingen andre steder å søke hjelp enn Jussbuss eller andre rettshjelptiltak. I Jussbuss vil du hjelpe noen som virkelig trenger det. Det er utrolig givende å vite at man kan utgjøre en stor forskjell i noens liv.

Rettspolitikk
En annen viktig del av vårt arbeid er å jobbe rettspolitisk. Vi jobber ikke bare med å gi hjelp innenfor rammene av dagens regelverk, vi jobber også med å endre rettstilstanden.

Hver gruppe innad i Jussbuss har egne rettspolitiske prosjekter, hvor vi taler for våre klienters interesser. Gjennom vår saksbehandling får vi innblikk i hvor og hvordan rettstilstanden gir uheldige virkninger for våre klientgrupper. Der en advokat må stoppe opp, og si at hen ikke lenger kan gi hjelp, tar vi saken et skritt lenger og forsøker å endre reglene til det bedre for våre klienter.

Jeg jobber i Husleie- og gjeldsgruppen. Ett av våre rettspolitiske prosjekter er finansavtaleloven, hvor vi blant annet arbeider for en bedre beskyttelse av svindelofre ved BankID-svindel. Vi håper å nærme oss en faktisk endring på dette feltet. Men før den tid: Vær forsiktig med kodebrikken din og ditt personlige passord!

I arbeidet med ny finansavtalelov har vi blant annet svart på høringer, deltatt på møter med politikere på Stortinget, skrevet artikler, arrangert debatter og foredrag mm. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan drive rettspolitisk arbeid.

Etter å ha jobbet i Jussbuss sitter man igjen med spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt. Jussbuss som organisasjon blir ansett som en seriøs aktør i samfunnsdebatten. Det er spennende å være en gjeng studenter, med faktisk påvirkningskraft over hvordan rettsreglene i samfunnet bør være.


Foto: Kristine-Petrine Olthuis 

Arbeidsmiljø
I Jussbuss blir man en del av et godt arbeidsmiljø som består av engasjerte og motiverte jusstudenter. Men Jussbuss er ikke bare jobb!

I løpet av semesteret gjør vi masse hyggelig og sosialt sammen. Som medarbeider i Jussbuss blir man en del av en stor Jussbuss-familie. Det er ikke uvanlig at tidligere «bussere» blir med på fester og andre sosiale sammenkomster. Dette gir en god mulighet til å bli kjent med, og bli en del av, et større miljø hvor man kan knytte bånd på tvers av studieår.

Hørtes dette interessant ut? Hvis du er en motivert og engasjert jusstudent som ønsker nye erfaringer og muligheten til å utgjøre en forskjell for våre klienter, send oss en søknad innen 1. oktober!

Send søknad, CV, karakterutskrift til leder@ jussbuss.no innen 1. oktober. Søknad mm. kan også sendes til Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154 Oslo (merk konvolutten «Søknad»).