Skudd fra juristhofta: Sara Eline Grønvold

10. mai, 2018

Tekst: Torgeir Holmøy  
Foto: Privat 
 

Sara Eline Grønvold er jurist og jobber som spesialrådgiver i Redd Barna. Tidligere har Grønvold blant annet vært daglig leder i JURK, forsvarer i Advokatfirmaet Staff og skrevet boken Barn og personvern sammen med Morten Hendis. 

 

1. Hvis du sto helt fritt til å fjerne en lov eller lovbestemmelse, hvilken hadde du valgt og hvorfor? 
Jeg syns det er drøyt  at  straffelovens § 80 e  kommer til anvendelse overfor en som banker opp den utro kjæresten sin i 2017.  At man etter domstolens oppfatning har grunn til å være sint, vil uansett alltid kunne virke inn på den generelle  straffeutmålingen. Men dette er en særbestemmelse og straffnedsettelsesgrunn, som  faktisk også peker på fornærmedes grad av «skyld». Denne rettsanvendelsen gjør at bestemmelsen etter min mening har mistet sin  betydning som nettopp enn særbestemmelse. 

 
2.Hva irriterer deg mest i ditt daglige virke som jurist? 
Tidligere irriterte salæroppgaver og reiseregninger meg. Nå irriterer jeg meg mest over at ikke-jurister ikke ser verdien i jurister, mens jurister på sin side tidvis bruker jussen som hersketeknikk. Det er få ting som irriterer meg mer enn å høre jurister belære andre med feil juss. 
 

3. Overbevis oss om at akkurat ditt spesialistfelt er noe andre studenter burde vurdere 
I den grad jeg er spesialist i barnerett, så vil jeg fremheve at det er spennende å jobbe med rettssubjekter som endrer meninger og oppfatninger oftere enn voksne. Jeg er mest opptatt av den privatrettslige delen av faget, og har et stort faglig engasjement for barns rett til privatliv. Barn og ungdom blir pepret med propaganda om nettvett, mens foreldrene deres utleverer dem for halve verden fra den dagen de blir født. Ellers er det interessant å få jobbe med internrett som i stor grad påvirkes utenfra. Rettspolitikk er kjempemorsomt, og det vil jeg oppfordre alle jusstudenter til å jobbe med, nesten uavhengig av felt. Studentrettshjelptiltakene er et godt sted å begynne, og man får et annet forhold til jussen etterpå. Det er tross alt bare mennesker som lager lovene våre og det betyr at mange av dem kan inneholde regler som gir uheldige utslag, enten tilsiktet eller utilsiktet.