NIRI-kildene og hvor de er å finne

21. januar, 2021

Tekst: Helene Jakobia Thorsen, jurist og universitetsbibliotikar

Høstsemesteret er over og for studentene på andre studieår betyr det begynnelsen på NIRI - Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Kanskje har du hørt rykter om «NIRI-knekken»? Ikke stress! NIRI er et fag som favner om mye – ikke minst mye nytt kildemateriale. I begynnelsen kan det virke umulig å finne disse myteomspunne NIRI-kildene. En skulle nesten tro det var snakk om fabeldyr. I denne artikkelen ønsker jeg å gi dere en kort oversikt over NIRI-kildene og hvor de er å finne.

JUS121 – Norske og internasjonale rettslige institusjoner

NIRI handler om viktige rettslige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, men fokus på institusjonene i Norge, innen EU/EØS-retten og innen folkeretten. Faget kombinerer teoretiske og praktiske problemstillinger mellom makt, politikk og juss.

Å kunne finne frem til kildene er også en del av læringsutbyttet slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen til faget. Her står det blant annet at studentene skal «kunne gjera greie for og gjera bruk av dei viktigaste rettskjeldene i folkeretten».

Biblioteket vet hvor de er å finne

De av dere som nettopp er ferdig med tingsrett og allerede er stresset for NIRI: FORTVIL IKKE! Biblioteket lar dere ikke vandre rundt i mørket på egenhånd. Her – som alltid – tilbyr biblioteket studentene hjelp med å finne frem i kildene.

I januar vil jeg holde et søkekurs for studentene på andre studieår om de relevante kildene i NIRI (se MittUiB for mer informasjon).

Her ønsker jeg i første omgang å gi dere en kort oversikt over hvor dere finner de ulike kildene knyttet til institusjonene i EU, EØS og folkeretten. Oversikten er laget med utgangspunkt i kurset som holdes for NIRI-studentene, og vil kunne brukes både underveis i faget og under eksamensunnspurten. Men oversikten er også relevant for andre. Kanskje er du en masterstudent som trenger en oppfrisking av hvor sikkerhetsrådets resolusjoner befinner seg? Eller kanskje du er nyutdannet, og sjefen ber deg finne frem til EØS-komiteens beslutning i forbindelse med en sak dere jobber med?

Med fare for å banne i kirken så foreslår jeg at denne klippes ut av Injuria (gisp?!) og henges opp der du sitter og arbeider – enten du leser til NIRI-eksamen eller jobber med masteroppgaven. På den måten kan du se hen til den underveis mens du jobber og den vil forhåpentligvis hjelpe deg underveis. 


Bilde: JUS UIB MEMES 

Oversikt over NIRI-kildene

Noen av kildene som listes opp her er tilgjengelig flere steder. Oversikten her er basert på hvor vi som jobber på biblioteket har erfart at det er best å finne kildene.