NAV må vise medmenneskelighet i møte med brukerne

11. desember, 2017

Av: Oda Eriksen Rønning
Sosial-, arbeid- og trygderettsgruppen hos Jussbuss

Digitalisering har vært et fokusområde i offentlig forvaltning de siste årene, og NAV er ikke noe unntak. NAV skal få brukerne ut av kontorene, og over på nett- og telefonbaserte løsninger. NAV begrunner denne endringen med at den frigjør mer ressurser til dem som trenger det, og at kommunikasjonen mellom NAV og brukerne blir mer effektiv. Intensjonen til NAV er god. Likevel opplever vi at det er store utfordringer knyttet til digitalisering.

Jussbuss sine klienter er en av brukergruppene som blir hardest rammet av digitalisering hos NAV. Det er ikke slik at Jussbuss stiller seg negative til digitalisering, det er et godt tilbud for dem som kan benytte seg av nett og telefon, men når våre klienter blir henvist av NAV til offentlige biblioteker for å søke stønader synes vi det er opprørende.

Mange av brukerne til NAV er i håpløse situasjoner og har behov for å møte et menneske og forståelse for situasjonen sin.  Å bli henvist til NAV.no viser hverken forståelse eller medmenneskelighet.

NAV har likevel gitt uttrykk for at man skal kunne ringe og avtale et personlig møte med saksbehandler og det høres flott ut. Likevel er det slik at det er opp til hvert enkelt NAV-kontor å bestemme hvilke åpningstider som er hensiktsmessige. Det kan i realiteten føre til at de som har behov for å møte en saksbehandler ikke får det, fordi deres NAV-kontor har åpningstider som ikke er hensiktsmessige for brukerne. Det er også slik at man kan risikere å komme til et NAV kontor for å få hjelp, men likevel bli henvist til telefon.

Ved å innskrenke åpningstidene på NAV-kontorene, mener NAV at man kan frigi ressurser til de som trenger det. Likevel er det slik at bemanning på telefon ikke har blitt noe bedre, og telefonkøene hos NAV er fortsatt lange. I følge Klassekampen er det fire av ti som kontakter NAV på telefon som legger på før de når frem til en saksbehandler. Dette fører til at de som trenger hjelp ikke nødvendigvis får det, og at omprioriteringen av ressursene hos NAV ikke nødvendigvis fungerer.

NAV har plikt til å veilede i de spørsmål brukerne måtte ha om søknader og stønader som brukerne kan ha krav på. Jussbuss er bekymret for at NAV ikke oppfyller sin veiledningsplikt når de henviser brukerne til nettsiden.

Vi har forståelse for ressursproblematikken hos NAV, men mener at å prioritere effektivitet over de mest ressurssvake menneskene i samfunnet ikke er en rettsstat verdig.