Arbeidsgivere trenger jurister med internasjonal erfaring

6. desember, 2021

Av fast advokat Ingeborg Collett og advokatfullmektig Jens Drageset, Wikborg Rein

For mange jusstudenter frister det med et utvekslingsopphold mot slutten av studietiden. For noen er det selve utenlandsopplevelsen som frister, mens andre lokkes av et bredt utvalg av fag, ærverdige universiteter og senere karrieremuligheter. I denne artikkelen deler fast advokat Ingeborg Collett og advokatfullmektig Jens Drageset i Wikborg Rein sine tanker om fordelene ved utveksling under jusstudiet basert på egne erfaringer i arbeidslivet.

Internasjonal erfaring er nyttig i arbeidslivet

Den kanskje aller mest åpenbare fordelen ved å dra på utveksling, i alle fall dersom man velger et engelskspråklig land eller undervisningssted, er at man får sjansen til å lære seg godt juridisk engelsk språk. Selv om de fleste norske jusstudenter i dag har et brukbart engelsk språkgrunnlag før man starter på jusstudiet, vil man ofte erfare at det å kunne formulere seg presist både skriftlig og muntlig på engelsk innen jussens verden krever et mer spisset ordforråd.

Ingeborg Collett forteller at arbeidshverdagen består av mer engelsk enn norsk. 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, person, mannAutomatisk generert beskrivelse

  • Ofte bistår jeg internasjonale klienter, og da går kommunikasjonen på engelsk. Det er også mange norske klienter som foretrekker at kontrakter og annen dokumentasjon utarbeides på engelsk, enten fordi de har internasjonale kunder, investorer og samarbeidspartnere, eller fordi de ser for seg å utvide virksomheten internasjonalt i fremtiden.

 

  • Jeg har også kollegaer som har lært seg tysk og fransk under utvekslingsopphold, eller som har annen språkbakgrunn fra før. Når vi blir bedt om å gjennomgå dokumenter på andre fremmedspråk enn engelsk, er det ekstra stas å kunne si til klienten at man har den etterspurte språkkompetansen på huset, forklarer hun.  

 

Utover det rent språklige vil et utvekslingsopphold gi en bredere forståelse for mennesker med annen kultur og bakgrunn. Dette gjør det lettere å samarbeide med både kollegaer, klienter og motparter med internasjonal bakgrunn.

Et utvekslingsopphold i utlandet kan gi deg fagkunnskap som du ellers ikke hadde hatt mulighet til å opparbeide i Norge. Du sitter da med en kunnskap som færre av dine fremtidige kollegaer vil inneha.

 

Jens Drageset studerte internasjonal petroleumsrett ved King’s College London.

  • Jeg fikk dermed overblikk både over petroleumsregelverket i Storbritannia og Norge. På grunn av dette har jeg blitt kontaktet av partnere i firmaet som trenger bistand til å Et bilde som inneholder tekst, utendørs, person, bakkeAutomatisk generert beskrivelseforstå hvordan regelverket i Storbritannia skiller seg fra det norske, som ledd i forhandlinger med britiske oljeselskap.

 

  • Selv studerte jeg WTO-rett ved University of Cape Town. De gangene vi får spørsmål om WTO-rett blir jeg ofte kontaktet av andre på huset, nettopp fordi det er en litt uvanlig fagkompetanse blant norske jurister, forteller Ingeborg.

Internasjonal erfaring gjør deg til en mer attraktiv kandidat

Et bredere perspektiv fra andre typer rettssystemer vil gjerne føre til økt forståelse for den norske jussen. Sammenhenger og forskjeller i ulike lands regelverk kan være særlig nyttig å ha forståelse for når man skal forklare norsk juss til utenlandske klienter eller motparter.

  • Da jeg jobbet ved Wikborg Reins Shanghai-kontor var en viktig del av jobben å kunne forklare kinesiske klienter hvordan regelverket og kontraktsskriving i Norge skiller seg fra Kinas. Da kom det godt med å ha studert grunnleggende kinesisk rett under mitt utvekslingsopphold i Cape Town, sier Ingeborg.

Vi ser også en tydelig trend der fokus på personlighet og erfaringer utover studiet vektlegges i større grad av mange arbeidsgivere, særlig i advokatbransjen. Internasjonal erfaring kan være det lille ekstra som skiller en kandidat fra en annen i en søkeprosess.

  • Et utvekslingsopphold innebærer ofte at man må utenfor egen komfortsone i en rekke situasjoner, både faglig og sosialt. Jeg opplevde å bli tryggere på meg selv i disse situasjonene, og det har virkelig vært en fordel i løpet av mitt første år som advokatfullmektig, legger Jens til.

Erfaring fra utvekslingsopphold kan også bidra til større åpenhet og mangfold i advokatbransjen, fordi man er vant til å samarbeide med mennesker med ulik faglig og kulturell bakgrunn.

Økende internasjonalisering i juriststillinger og advokatbransjen

Som en naturlig konsekvens av økende internasjonalisering blir også jurist- og advokatmarkedet mer internasjonalt. Blant norske advokatfirmaer er det flere som har ansatte med utdanning fra andre land enn Norge og kontorer i utlandet. Eksempelvis har Wikborg Rein kontorer i London, Singapore og Shanghai, hvor vi forsøker å ha norske advokater til stede i tillegg til de lokale. Også i forvaltningen er det internasjonale muligheter for jurister og advokater.

Det er gøy å dra på utveksling!

Selv om internasjonal erfaring kan ha store karrieremessige fordeler, er den aller viktigste grunnen til å reise utenlands at det er gøy.

  • Under jusstudiet er det lett å bli overveldet av karakterpress og karrierejag, men ofte blir veien til mens man går. Jeg skal ærlig innrømme at destinasjon var vel så viktig som fagmuligheter da jeg valgte å ta en LLM i Cape Town. Sett i ettertid opplever jeg at akkurat hvilke fag man tar eller hvilket universitet man går på er mindre viktig i det lange løp. Det viktigste både for arbeidsgiver og meg selv, var erfaringen fra å kaste seg ut i noe ukjent, bli rikere på opplevelser og erfaringer, og å vokse på disse opplevelsene både faglig og som menneske, sier Ingeborg Collett.

Jens Drageset oppfordrer først og fremst å velge noe man interesserer seg for.

  • Selv om jeg er veldig glad for at jeg valgte en fagkombinasjon som jeg får bruk for daglig, var det viktigste for meg at det virket spennende. Min sterkeste oppfordring til studenter på utveksling er derfor å velge fag som vekker interesse – dere skal uansett lære mye i arbeidslivet som dere ikke får med dere fra studiet!