Tre ledere om tiden fremover på Dragefjellet

11. mars, 2019

Tekst: Tale Tvedt og Maren Moe

Våren er i anmarsj i Bergen og et nytt semester er godt i gang ved Det juridiske fakultet. Eksamener er tatt og nye eksamener står for tur. Injuria har snakket med tre prominente ledere ved fakultetet og spurt om deres planer for det nye semesteret og hvordan de ønsker å bidra i tiden som kommer for å gjøre livet her på Dragefjellet enda litt bedre enn det allerede er. 
 


Dekan Karl Harald Søvig 

Knut Harald Søvig er dekan ved Det juridiske fakultetet i Bergen. Han har særlig kompetanse
innen helse- og sosialrett, statsrett og 
forvaltningsrett. Dekanen er i tillegg kjent for å forsøke
å berolige
studentene med utsagnet «Det hjelper ikke med A på eksamen, hvis livet står til en E.»

Hva er ambisjonene og planene dine for det nye semesteret?

Å fortsette arbeidet med å revidere studieordningen. Vi jobber med å slå sammen enkelte av fagene og håper blant annet å kunne tilby utveksling på tredje studieår.

Hva tror du vil bli den største endringen på fakultetet dette semesteret? 

Innføring av tilgang til Lovdata på eksamen. Utvidet kildetilgang vil gjøre eksamenssituasjonen mer lik de utfordringene som møter oss i yrkeslivet. Dessuten åpner dette for nye former for eksamensoppgaver.

Hvorfor mener du man bør søke jussen i Bergen i februar 2019? 

Bergen er en god by å studere i. Jusstudiet i Bergen er bygget opp rundt problembasert læring som gir gode muligheter til å jobbe med faget. Etter endt studium står mange muligheter åpne, og juss egner seg også godt for de som er usikre på hvilken karriere de vil velge.

 

To kjappe:

To ting du ville tatt med deg på en øde øy:

Fyrstikker og kniv 
 

To kjendiser du ville hatt på middag: #inviterenekstra

Ruth Bader Ginsburg og Justisministeren, Tor Mikkel Wara 


 


Benedicte Røvik, leder for JSU

Benedicte Røvik er leder for Juridisk Studentutvalg ved Det juridiske fakultet i Bergen. JSU arbeider for å fremme studentenes syn i saker som angår undervisning, studiesituasjon og drift ved fakultet. 

Hva er ambisjonene og planene dine for det nye semesteret?

Høsten 2018 lanserte JSU kampanjen #Inviterenekstra for å bevisstgjøre flere på hvor lett og viktig det er å invitere med seg nye medstudenter på ting. Ambisjonen for dette semesteret er å fortsette arbeidet med spredningen av kampanjen og budskapet. Vi håper derfor at vi vil se flere studenter invitere med seg og bli kjent med nye mennesker. 

Denne våren vil vi gjennom en arbeidsgruppe se på gjennomføringen av kursene i forbindelse med studiereformen. Her kommer vi til å kjempe for mer varierte vurderingsformer, samt praksis som valgfag. I tillegg kommer vi selvsagt til å jobbe med overgangsordningen i forbindelse med innføringen av digitale hjelpemidler. 

Av andre saker vi har på semesterplanen er selvsagt to sensorer. Min ambisjon er selvfølgelig at dette er noe vi skal få innført så raskt som mulig, men det er nok mest realistisk at dette først vil komme for fullt i forbindelse med studiereformen som er i omløp. Jeg har også ambisjoner om at flere studenter skal få litt mer innsikt i hva JSU jobber med. 

Til slutt vil jeg og nevne at vi har planer om å arrangere en debatt sammen med Juristforbundet i forbindelse med debatten som har pågått i Studvest om normalfordeling av karakterer.

Hva tror du vil bli den største endringen på fakultetet dette semesteret? 

Det må nok være innføringen av digitale hjelpemidler. Det er riktignok litt usikkert akkurat når denne endringen kommer, men JSUs viktigste rolle da blir å sikre at implementeringen er i studentens favør og at vi får en god overgang, og ikke minst sikre at digitale hjelpemidler også blir en del av undervisningsopplegget. Dette er viktig fordi bruken av digitale hjelpemidler ikke skal komme brått på studentene på eksamensdagen, som allerede er en stressende dag.

Hvorfor mener du man bør søke jussen i Bergen i februar 2019? 

Jeg mener at man bør søke på jussen i Bergen fordi vi for det første har en veldig god studieordning med mange muligheter for oppfølging, eksempelvis gjennom tilbakemelding på skriftlige oppgaver. For det andre bør man søke på jussen i Bergen fordi studentene blir hørt i saker som angår dem, og det er en god dialog mellom fakultetsledelse og JSU. I tillegg er Bergen en fantastisk studentby med mange muligheter til å engasjere seg, både i jussens egne foreninger og undergrupper, og tilsvarende utenfor. Det er dessuten mange spennende arrangementer i Bergen som gjør at det sjelden er mangel på ting å gjøre.

 

To kjappe:

To ting du ville tatt med deg på en øde øy:

Insektsspray og en bok


To kjendiser du ville hatt på middag: #inviterenekstra

Amal Clooney og Jens Stoltenberg

 


Nikolai Bjerke, leder for JF

Nikolai Bjerke er leder for Juristforeningen ved Det juridiske fakultet i Bergen. Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved fakultet, med omkring 2000 medlemmer. Foreningen står for en stor andel av de sosiale og faglige arrangementene jusstudenter i Bergen kan ta del på.

Hva er ambisjonene og planene dine for det nye semesteret?

Foreningen har mye i gjære nå. Vi er hele tiden i utvikling. Noe av det jeg synes kommer til å bli mest spennende blir å få konkretisert oppussingsplanene for Straffbar. I tillegg skal vi slippe ny JF-genser, som vi er stolte av. Vi håper den vil bli en hit hos studentene. Et annet prosjekt er Vervreformen. Den ble vedtatt på høstens Generalforsamling og trer i kraft nå på vårens Generalforsamling. Det blir nok den største endringen for foreningen.

Ellers er ambisjonen å hele tiden gjøre store og små knepp slik at blir foreningen bedre. En bedre forening gir et bedre tilbud til studentene, noe som igjen er med på å skape et hyggeligere og mer inkluderende studiemiljø på Dragefjellet. 

Hva tror du vil bli den største endringen på fakultetet dette semesteret? 

Mye av livet på dragefjellet går sin vante gang. Den viktigste endringen blir om det blir vedtatt ny studiereform. Det vil endre hele studiet. Selv om det ikke får virkning på våren vil det være den største endringen i mine øyne. Den koseligste endringen derimot er at det går mot varmere og lysere tider. Jeg gleder meg veldig til våren. Det gjør noe med stemningen på fakultetet og i Bergen. 

Hvorfor mener du man bør søke jussen i Bergen i februar 2019?

I tillegg til å ha den beste studiemodellen og en flott by, så må det engasjerende studentmiljøet trekkes frem. Etter min mening er Jussen i Bergen det jusstudiet i Norge hvor studentmiljøet er best og lettest å engasjere seg i. Man skal selvfølgelig interessere seg for det man studerer, men godt studiemiljø er viktig for trivselen. Jeg mener sterkt at god trivsel og godt studentmiljø smitter over på hvordan man opplever selve studiet og at man dermed også studerer bedre. Vitenskapen er sosial, og det må studiet også være.  

 

To kjappe:

To ting du ville tatt med deg på en øde øy: 

Et sjakkbrett og noen å spille med. 
 

To kjendiser du ville hatt på middag: #inviterenekstra

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård.