Dragefjellet anno 2030

16. desember, 2019

Tekst: Jacob Hansson Bull

Vi befinner oss på Dragefjellet i året 2030. Avocado, rugsprø og chia er byttet ut til fordel for tangsalat og algebrød. Ammerommet har byttet navn og formelt formål. På Straffbar kan du bestille ølen din via app. Det er ikke lenger snø under JVL. CISG er obligatorisk pensum i Kontraktsrett I. På Jodel må man stå frem med navn og alder. Nostalgien kommer krypende når studentene nynner lavt til Domen 2019. 

Man kan synse mye om hvordan livet på Dragefjellet vil se ut om 10 år, men noen ting er sikkert. I kantinen vil det fortsette å vrimle av kollokvier som diskuterer vilkårene for enkeltvedtak og Immanuel Kant. Vrimle er fortsatt like uoversiktlig, Joanna i kantina like blid og Karl Harald (dekan red.anm) vil fortsatt åpne skoleåret med å si at «det hjelper ikke med A på eksamen om livet står til en D». 

Mer sikkert enn det ovennevnte er det at den teknologiske utviklingen vi står i nå vil ha satt tydelige spor i 2030. Kanskje er Lovdata integrert i Word-dokumentet når du skal levere arbeidsgruppeoppgave natt til mandag. ALD er kanskje ikke bare for advokatfirmaer, men også IT-selskaper og startups som har fått innpass i det fine selskap. I intervjurundene spørres det kanskje ikke bare om karakterer, men også om kjennskap til ulike digitale juridiske verktøy. Kanskje er det innført obligatoriske emner i dette, i det minste som valgfag.

Et steg i riktig retning

Da INNORETT ble stiftet på Juristforeningens generalforsamling november 2018 var det ikke noe fokus på den teknologiske utviklingen. Det kan forklares med at det ikke finnes et institutt for rettsinformatikk eller at studieplanen er bundet av tradisjoner. Undergruppen skulle sørge for at jusstudenter fikk kjennskap til de juridiske aspektene ved den digitale utviklingen i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Hva som rører seg i krysningspunktet mellom juss, teknologi og innovasjon.

INNORETT har hatt stor fremgang som nyoppstartet undergruppe med 75 medlemmer. Det er likevel langt igjen. Utviklingen innenfor “legal tech” og den teknologiske utviklingen i samfunnet går raskt, og mye raskere enn revideringer av studieplanen. Alle jusstudenter bør ha interesse for det og mulighet til å lære mer om det i akademiske former. Man kan spørre seg om det faller inn under fakultetets ansvar å tilby dette. Enn så lenge har det ikke skjedd stort. Det er dermed grunn til å tro at INNORETT må ta ansvaret for å gi jusstudentene ved UiB innsikt i den utviklingen som skjer i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.  

Studentundersøkelse

Dette ansvaret må forvaltes slik at INNORETT tilbyr kurs og foredrag om det studentene er interessert i. I den forbindelse ble jusstudentene på Dragefjellet stilt noen spørsmål om hva de ønsker INNORETT skal bidra med i tiden fremover. Her er noen av resultatene:

Av de 96 som deltok i spørreundersøkelsen var det hovedsakelig studenter fra 1. kull (23%), 2. kull (40%) og 3. kull (19%). 4. og 5. kull utgjorde samlet 13 %.

På spørsmålet om det var ønskelig å innføre digitalisering som valgfag på UiB svarte 96 % at dette var noe de ønsket. Det er altså en voksende interesse for digitalisering på jussen og et ønske om fag i likhet med de på UiO.

Respondentene var mest interessert i å lære om legal tech (77 %) og om juss og kunstig intelligens (47 %). Deretter var respondentene interessert i å få vite mer om GDPR (35 %) og kurs i programmering (25 %).

Bruk av lovdata på eksamen er allerede prøvd ut i flere emner. Å mestre lovdata kan dermed være avgjørende på eksamen. Respondentene ble spurt om de ønsket kurs i bruk av lovdata på eksamen. 66 % av respondentene ønsket dette, mens de resterende var i tvil (34 %).

 

Har du forslag til hvordan INNORETT bør utvikle seg fremover eller har du spørsmål om undersøkelsen? Send mail til innorett@juristforeningen.com

Spørreundersøkelsen er publisert på INNORETTs kanaler i sosiale medier og det tas derfor forbehold om at statistikken ikke representerer alle studenter ved Juridisk fakultet UiB, men et representativt utvalg med interesse for teknologi og engasjement i INNORETT.