Som et svar på spørsmålet “Finnes Juridisk Studentutvalg?”, er vårt svar “ja!”. Har Chaudhry og Holmen lett?

31. mars, 2021

Forfatterne av innlegget er forbauset over at JSU per 27/3 17.00 ikke hadde uttalt seg offentlig om saken. På dette tidspunktet hadde JSU diskutert saken på vårt ukentlige styremøte, og var i gang med å arrangere en debatt om temaet og innsamling av studentenes innspill. Samtidig vil vi påpeke at per 27. mars 17.00 hadde ikke JSU mottatt noen henvendelser fra studentene på fakultetet om denne saken i de mange kanalene vi kan kontaktes på: mail (jsu@uib.no), den anonyme postkassen vår, på Facebook eller Instagram eller fysisk på kontoret. At diskusjonen har gått høyt i kollokviegrupper og lukkede fora kan godt være, men JSU er ikke et talerør for eventuelle strømninger i lukkede eller anonyme kanaler. Vi vil advare sterkt mot en forventning om at JSU skal opptre på den måten. Det er ikke en form for studentdemokrati vi vil ha.

Et velfungerende studentdemokrati må bygges fra bunnen. Hver enkelt student kan og bør delta i valget av JSUs medlemmer på allmøtet hver høst. Vi bruker mye tid hvert år på å arrangere allmøtet hvor styret blir valgt. Vi oppfordrer alltid alle til å møte opp å vise sitt engasjement, men vår erfaring er dessverre at oppmøtet som regel er labert. Den demokratiske legitimiteten vår er avhengig av at medstudentene våre ofrer én time i året på å delta i dette valget. Og vi er avhengige av at det er studenter som tar på seg et verv i JSU. Den terskelen blir ikke akkurat lavere når mange av medstudentenes eneste bidrag i denne saken er å skjule seg på Jodel fremfor å kommunisere konstruktivt med oss.

Studentene er hjertelig velkomne til å dele sine meninger i form av mail, i vår digitale postkasse, direktemelding på Facebook eller Instagram eller uformelle samtaler på kontoret vårt. Slik kan dere påvirke hva JSU skal mene. Hva vi gjør med disse innspillene varierer etter hvor stor saken er, om den haster, og hvilke ressurser vi har tilgjengelig. Vi kan uansett si at alle innspill vi får blir diskutert i styret, og dem som henvender seg til oss i en kanal hvor vi kan svare, får tilbakemeldinger.

Vi vil også påpeke at JSU er et fagpolitisk organ på fakultetsnivå, i samsvar med uhl. § 4-1. Vi er ikke en fagforening for fremtidige jurister. I den grad denne saken vil berøre studentenes utsikter i arbeidsmarkedet, er Juristforbundet - Student riktig interesseorganisasjon. Det vi i første rekke konsentrerer oss om, og som vi allerede arbeider med, er hvilke konsekvenser dette kan få for kvaliteten på studiet ved UiB. Dette kommer også til å være hovedfokuset vårt fremover.

Selv om forfatterne av innlegget ikke har interesse i å vite når kontoret er stengt eller åpent, ønsker vi å meddele at i tillegg til å selge tusjer og bokskap, er kontoret vårt en arena for diskusjon for de studenter som ønsker å dele sine synspunkter. Kontorets åpningstider er derfor høyst relevant for alle jusstudenter, om det så er å kjøpe en tusj eller ytre sine meninger om endring av gradsforskriften.

-JSU

 

 

Artikkelen gir uttrykk for forfatternes mening.