En dyktig kandidat er alltid relevant

21. januar, 2021

Tekst: Pia Schjøtt, Wikborg Rein

 

De færreste reflekterer vel særlig mye over økonomiske betingelser i forbindelse med foreldrepermisjon, før det er en nært forestående realitet. Hvis valget står mellom flere arbeidsgivere er det først og fremst vanlig å sammenligne årslønn og bonusordninger. Men hvis man er i den tiden av livet hvor det er aktuelt å få barn, er det også relevant å undersøke hvordan potensielle arbeidsgivere håndterer ansattes foreldrepermisjoner, og hvilke ansattgoder som følger med arbeidsforholdet.

Det å bli gravid er en stor livshendelse for de fleste, og jeg mener det er viktig at arbeidsgiver bidrar til at det blir en positivt ladet opplevelse også på arbeidsplassen. I Wikborg Rein har jeg opplevd en profesjonell ledelse, som til enhver tid er forberedt på at ansatte kan komme til å gå ut i permisjon. I et selskap av en viss størrelse, vil det alltid være permisjoner – ikke bare i forbindelse med barn, men også ved andre anledninger. Det er positivt med en ledelse som er innforstått med at en del av arbeidsgiveransvaret også er å håndtere slike situasjoner. I Wikborg Reins administrasjon er det egne programmer for off-boarding (oppfølging når man skal ut i permisjon) og on-bording (oppfølging når man kommer tilbake). Den enkelte kan styre hvor mye kontakt man vil ha med jobben i permisjonstiden. Noen kan foretrekke å være helt frakoblet, mens andre ønsker å delta på interne arrangementer og komme innom kontoret av og til for å holde kontakten.

Det er også mulig å avtale "gradert" permisjon. Det har jeg selv valgt fordi jeg ønsket å følge opp saker jeg hadde frem mot permisjonsstart. Det må understrekes at dette skal være et eget valg, og ikke en forventning fra arbeidsgiver. Jeg kunne valgt å gi sakene over til noen andre. Men når du står i retten tre uker før fødsel har du gjerne lyst til å følge opp sakene selv, også etterpå.

On-boarding er kanskje det viktigste for å få til en god overgang. Ingenting er så bra som når det ligger en spennende sak og venter på deg den dagen du kommer tilbake på kontoret. Det viser at arbeidsgiver har en plan for deg, og at du er en verdsatt medarbeider selv om du har hatt en pause fra arbeidslivet. I et lengre karriereløp, spiller faktisk permisjonsmånedene ikke så stor rolle som man kanskje skulle tro. Spesielt med gode interne rutiner vil man raskt være "oppe og gå igjen".

Mye har endret seg de siste tiårene på dette området, særlig i advokatbransjen. Kvinneandelen på jusstudiet har nok bidratt med sitt. Arbeidsgiverne er ute etter de beste talentene, og blant disse vil det være mange kvinner. Det holder å vise til kjønnsfordelingen blant jusstudentene. Likevel kan det dessverre være mange som ikke tar for gitt at de er ønsket.

Jeg kjente på det samme selv, da jeg ble innkalt til intervju i Wikborg Rein. Jeg var blitt gravid i tiden siden trainee-oppholdet mitt, og antok nærmest umiddelbart at jeg ikke var en like aktuell kandidat, når de fant ut at jeg var i "den fasen av livet". Det viste seg imidlertid at den store magen ikke hadde noen innvirkning. Til slutt spurte jeg faktisk om de ikke kunne se at jeg var gravid! Svaret var at det ikke spiller noen rolle. Hvis man først vil ansette en god kandidat kan man gjerne vente litt, hvis det er nødvendig. Dette forteller jeg fordi vi også den senere tid har fått spørsmål fra studenter som lurer på det samme.

 

En antakelse om at kvinner ikke er attraktive som arbeidstakere i denne livsfasen, håper jeg vi bidrar til å utrydde. De siste årene har kvinner utgjort like over 50 % av nyansatte advokatfullmektiger i Wikborg Rein. Vi har også egne seminarer rettet mot kvinnelige studenter, nettopp for å oppfordre kvinnelige studenter til å vurdere vår bransje.

Dessuten er foreldrepermisjon nå noe som i økende grad også gjelder menn. Dagens offentlige permisjonsordning legger opp til nærmere fire måneder permisjon for fedre. Blant mine kollegaer er det både kvinner og menn som har foreldrepermisjoner. Når fødsel, barn og permisjon ikke bare påvirker kvinnenes karriere, vil det heller ikke være et kvinnespesifikt tema ved ansettelser. Jeg vil derfor si til alle kvinnelige studenter at de skal ta for gitt at de er attraktive kandidater, uavhengig av om de er i en alder hvor det å stifte familie kan være aktuelt.

Ved siden av gode interne ordninger kan det også løftes frem avtale om lønnskompensasjon i permisjonstiden, det vil si at man får utbetalt full lønn selv om det offentlige ikke dekker alt. En slik ordning kan ha forholdsvis stor økonomisk betydning, og et vilkår det er verdt å sjekke ut hvis man sammenligner flere ulike arbeidsgivere. I Wikborg Rein er det også tilrettelagt for redusert belastning de første fire månedene etter endt permisjonstid. I tillegg er det veldig koselig med en hyggelig oppmerksomhet fra firmaet i anledning familieforøkelse. Man føler seg  inkludert og ivaretatt når arbeidsgiver leverer babyklær og blomster på døren den dagen man kommer hjem med familiens nye tilskudd.