Finnes Juridisk Studentutvalg?

28. mars, 2021

Av Rahman Chaudhry og Matias Holmen, tredjeårsstudenter

Studentene på Dragefjellet har kastet seg rundt etter at regjeringen la fram forslag til endringer i gradsforskriften. Endringsforslagene er en del av Stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler, og har vekket stor interesse i det juridiske fagmiljøet. Per 27. Mars 17.00 har over 800 signert underskriftskampanjen mot endringene i gradsforskriften. Eposter er blitt sendt til dekanatet og Kunnskapsdepartementet. Diskusjonen har gått hett digitalt og i kollokviene.

Den generelle konsensusen blant Bergens jusstudenter virker å være at en endring i gradsforskriften vil være uheldig. Det er flere grunner til at vi er kritiske til regjeringens forslag - arbeidsutsikter og mangel på vitenskapelig ansatte er noen av dem. Dekanen vår har gått sammen med dekanene på jussen i Oslo og Tromsø og skrevet en kritisk kronikk i Khrono. Ansatte og studenter har med andre ord deltatt aktivt i debatt om gradsforskriften.

Men fra vårt eget studentutvalg har det vært like stille som det vanligvis pleier å være.

JSUs øredøvende stillhet

Juridisk Studentutvalg har per 27. Mars 17.00 fortsatt ikke uttalt seg om regjeringens Stortingsmelding. De har ikke spurt studentene på huset hva vi mener om Stortingsmeldingen, ei har de gitt uttrykk for at de har noen planer om å gjøre det heller. Dette er en av de største fagpolitiske debattene blant studenter og ansatte siden studiemodellreformen. Når JSU da forholder seg så stille som de gjør, er det verdt å stille følgende spørsmål - finnes JSU?

Som enkeltstudenter er vi avhengige av å ha sterke demokratiske organer som kan påvirke på vegne av oss i møte med politikere og studieadministrasjonen. Norske studenter har en sterk organisasjon i Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO representerer samtidig mange flere enn kun oss - i en diskusjon der jusstudentenes særinteresser er truet, må vi ha et Juridisk Studentutvalg som kan ta kampen på våre vegne. Det blir ikke gjort nå.

JSU forventes å delta i den muntlige høringen

Forfatterne av denne artikkelen har mulighet til å påvirke Stortingets behandling av Stortingsmeldingen som enkeltstudenter. Det er bare at Stortinget utdannings- og forskningskomité ikke kommer til å høre på enkeltstudenter som forteller dem hvorfor en endring av gradsforskriften er en dårlig idé. Det er dette vi har fagforeninger og interesseorganisasjoner for. Dette er hvorfor JSU finnes.

Forfatterne har ingen interesse av å vite hvilke dager JSU-kontoret er stengt til enhver tid. Det kan JSU godt spare oss å sende e-poster om. Det vi virkelig vil vite fra JSU er følgende: hva mener dere om stortingsmeldingen? Hvordan kan vi påvirke hva dere mener? Hva skal dere gjøre med den kommende behandlingen i Stortinget?

JSU har nå muligheten til å vise at de eksisterer, ved å ta ansvar og representere fakultetets studenter opp mot Stortingets utdannings- og forskningskomité, når komiteen i april skal behandle Stortingsmeldingen. Her bør de gi stortingsrepresentantene en klar og tydelig beskjed om hva Bergens jusstudenter mener om forslagene fra regjeringen.

Forfatterne av denne artikkelen minner JSU på at fristen for å melde seg til den muntlige høringen er 12. april, og at selve høringen er 20. april. Forfatterne, og mange andre studenter på Dragefjellet, forventer at JSU stiller.

 

Artikkelen gir uttrykk for forfatternes mening.