Debatt: Mer praksis gir en konkurransedyktig utdanning

3. juni, 2020

Av Jonas Nikolaisen og Daniel Lyngseth Fenstad
Kandidater til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet


F.v: Jonas Nikolaisen og Daniel Lyngseth Fenstad 

I løpet av de siste månedene har vi sett en voldsom endring i arbeidsmarkedet. Mange står uten jobb og går en svært usikker fremtid i møte. Det gjelder også svært mange nyutdannede, som nå må konkurrere med mange flere søkere enn vanlig.

Senest forrige uke uttrykte statsrådene Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H) bekymring for de langsiktige, uoversiktlige følgene for unge under utdanning.

Koronakrisen har vist hvor viktig det er at utdanningene våre er konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. Ved Det juridiske fakultet har det imidlertid blitt fokusert for lite på dette.

 Det vil vi gjøre noe med. En av våre tre hjertesaker ved årets fakultetsstyrevalg på Dragefjellet er derfor mer praksis i jussutdanningen.

De siste årene har vi som studentpolitikere blant annet vært med på å utforme UiBs handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet, handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet og handlingsplanen for forskningsinfrastruktur. Dette er tre sentrale styringsdokumenter som alle på hvert sitt vis berører praksismuligheter i studiet, men de er lite verdt om de ikke følges opp i virkeligheten. Det har vi tenkt å gjøre.

Aldri før har det vært så tydelig at vi jusstudenter trenger praktisk erfaring for å konkurrere på arbeidsmarkedet. Med studiereformen og det kommende arbeidet til arbeidsgruppen som skal utrede utformingen av femte studieår har vi nå muligheten til å få inn mer praksis. Det blir en viktig oppgave å sørge for riktig bruk av midler slik at det opprettes et praksisfag som kommer alle studentene til gode.

Vi vil derfor be fakultetsstyret og arbeidsgruppen se til Tromsø, hvor alle studenter på fjerde avdeling har obligatorisk praksis i fire uker med etterfølgende mappevurdering. Praksis som valgfag vil dessuten kunne bidra til å redusere karakterpresset, siden studentene får mulighet til å få samle praktisk erfaring også utenfor arenaer som for eksempel Arbeidslivsdagene.

Mange jusstudenter skal rett ut i et arbeidsliv hvor vi møter komplekse og alvorlige problemstillinger som berører mennesker i sårbare livssituasjoner. I dag kan en jusstudent forlate Dragefjellet etter fem år med knapt noe annen praktisk erfaring enn oppgaveskriving. For et profesjonsstudium som skal utdanne fremtidens jurister er det for dårlig.   

Fakultetsstyret må derfor raskt se på ulike måter å implementere mer praksis i utdanningen, enten som valgfag, som en del av de obligatoriske fagene eller på andre måter. Helst ser vi at praksis blir tilgjengelig for alle studentene. Det vil tjene både oss jusstudenter og samfunnet som helhet.

Vi mener mer praksis i jussutdanningen vil gjøre studentene mer attraktive i arbeidsmarkedet og bedre rustet for de utfordringene som kommer. Derfor håper vi også på din tillit ved årets fakultetsstyrevalg på Dragefjellet.