– Ansettelse basert på karakterer alene er russisk rulett

10. november, 2019

Tekst: Annelin Sødal 
Foto: Moment studio

Hvor viktig er karakterer egentlig i det store bildet? Vi har rådført oss med John Christian Elden, en av Norges fremste forsvarsadvokater. Han er også kjent for å ha fullført jusstudiene på rekordtid. Etter bare tre år ved UiO avla han juridisk embedseksamen i 1991. For Elden var hovedfokuset under studietiden å fullføre raskt, ettersom han allerede før siste avlagte eksamen var i jobb ved UiO og samtidig hadde sikret jobb hos farens advokatfirma. Mange vil nok anse stjerneadvokaten som et prakteksempel på at det er mulig å gjøre braksuksess til tross for at karakterer ikke har vært hovedfokuset i studietiden.

Progresjon fremfor karakterfokus

Selv prioriterte Elden studieprogresjon og utenomfaglig engasjement fremfor å strebe etter de beste resultatene under studietiden. Ifølge Elden er det ingenting i veien for å forsere eksamenene, så lenge man er trygg på at man forstår det man leser. Han ønsker imidlertid ikke å gi dagens studenter noen anbefaling i den ene eller annen retning hva gjelder studieprogresjon.

– Vi er alle ulike, og det er en grunn til at studiet normeres. Det er naturlig at noen bruker kortere og noen lengre tid.

Forsvarsadvokaten har alltid hatt en enorm arbeidskapasitet, og er nok et tilfelle av de sjeldne. Samtidig legger han ikke skjul på at karakterer ble mindre viktig som følge av at han hadde en fastsatt plan etter studiene.

– Jeg tror ikke det var veldig avgjørende for fremtiden min. Jeg hadde riktignok arbeid klart etter jusstudiet, og hadde dermed ikke nerver angående hva som kreves for å få en god jobb etter studiet.

Sammenligner karakterkort med russisk rulett

Elden mener et eksemplarisk karakterkort uansett er overvurdert i det store bildet. En enkeltkarakter viser ikke mer enn at du var heldig eller uheldig med eksamensoppgaven, mener han. Samtidig er han klar på at den samlede karakteren fra studiet vil gjenspeile ditt faglige nivå på en representativ måte, og gi medvind når det kommer til å sikre det ønskede jobbintervjuet. Når man derimot først er på jobbintervju, er Elden overbevist om at andre kvaliteter vil være avgjørende.

– I et advokatfirma vil det å ansette en person på karakterer alene være russisk rulett – man kan være veldig flink teoretisk, men ikke fungere sammen med andre mennesker eller greie å formidle et budskap. På samme måte kan de som ikke har de beste karakterene være de beste menneskekjennerne. Mange studenter har nok en feilaktig forståelse av hvilken rolle karakterer spiller i jobbutvelgelsesprosessen.

– En god advokat må både ha faglig tyngde og menneskeerfaring. Det gjør nok at du må ha et visst nivå på karakterene dine før du overhodet blir innkalt til et intervju. Er du derimot først på intervjuet, er ikke karakterene avgjørende for den videre prosessen.

Engasjement utenfor lesesal            

Elden brukte selv mye tid på utenomfaglig engasjement under studietiden, og mener det er vel så mye verdi, om ikke mer, å hente i å disponere tid til aktiviteter utenfor lesesalen. Kvaliteter, egenskaper og erfaringer man tar meg seg fra slikt engasjement kan være like viktig som det man får vist frem i en eksamenssituasjon, mener stjerneadvokaten.

– Det å forstå samfunnet og hvordan det virker, er viktig for alle jurister. Jeg pleier alltid å råde studenter til å leve et liv ved siden av studiet og delta i studentsosiale og politiske grupper.

Å finne den riktige balansen mellom studier, utenomfaglig engasjement og fritid kan være utfordrende. Det kan Elden trolig skrive under på. Hvis det var opp til ham, skulle nok døgnet hatt langt flere timer. Fornuftig bruk av studietid innebærer å disponere tiden godt, men også gjøre ting som gir energi og sette av tid til fritid. Han er klar i sine råd til dagens studenter:

– Les innføringsbøkene og juridisk metode grundig. Det er nyttig for alt
du gjør senere og hvordan du bør tenke som jurist. Sett deg inn i hva pensum
omfatter og disponer tiden godt. Til slutt, gjør andre ting ved siden av studiene
og lev livet.