Vanskelig å se hvorfor du bør bry deg om studentdemokratiet ved UiB?

14. april, 2021

Av: Cora Gabrielle Møller Jensen og Gard Aasmund Skulstad Johanson

Disclaimer: selv om den hotteste saken på fakultetet nå er endringene i gradsforskriften, er det også andre viktige saker du bør ta stilling til denne våren! En av dem er hvem du skal stemme på under studentvalget 14.-20. april. Du tenker kanskje at dette ikke er en like juicy sak? Hvis du leser videre finner du trolig i hvert fall én sak som har irritert deg mens du har studert på jussen, og som du nå kan gjøre noe med!

Som flere andre studenter på juridisk fakultet engasjerte jeg meg lite i den sentrale studentpolitikken mine tre første år på jussen. I det man går inn dørene på Dragefjellet første gang på en varm sommerdag i august blir man automatisk del av en jussboble. «Jeg går på jussen jeg» sier vi som regel, i stedet for å si at vi går på UiB. Det er nok flere grunner til at vi anser oss som en såpass separat enhet fra resten av universitetet. For det første gir Juristforeningen oss så mange muligheter at vi ikke trenger å søke oss til sosiale aktiviteter utenfor eget fakultet. For det andre ligger Dragefjellet ensomt på Sydnes, et stykke unna andre fakultet.

Til tross for at Dragefjellet gir oss det meste av hva vi trenger for studiehverdagen og sosialt liv, bør vi likevel heve blikket og bry oss om hva som skjer på sentralt nivå. Her legges det viktige føringer for over 18 000 studenter, som også har mye å si for studiehverdagen din. 

Har du noen gang vært irritert over at du måtte ta opp en eksamen før du hadde fått tilbake kontekarakter? Synes du det er kjipt å nesten utelukkende ha skoleeksamen, fordi du kan så mye mer enn du får vist? Mener du det er helt sykt at vi kan gå fem år på jussen uten å ha praksis? Selv om det foregår viktig arbeid på fakultetsnivå med disse problemstillingene, er det avgjørende at det også stilles krav fra sentralt hold, for å oppnå de resultatene vi ønsker.

Den 14. til 20. april avholdes det studentvalg, hvor din stemme kan være med å påvirke. Da skal det velges to studentrepresentanter til universitetsstyret, som skal jobbe for at studentene ved UiB får det bedre. Etter uhl. § 4-4 (1) skal studenter nemlig ha minst 20 % representasjon i UiBs organer.

Sammen med Gard fra medisinsk fakultet stiller jeg til gjenvalg som din representant til universitetsstyret. Om vi får din stemme skal vi jobbe for et mangfoldig og demokratisk UiB som tar klimakrisen på alvor og satser på studentene.

Det siste året har vi fått mange gjennomslag som gjør UiB grønnere, mer inkluderende og mer studentvennlig. Eksempelvis fikk jeg før jul gjennomslag for at studenter med psykososiale utfordringer under pandemien skal få tilrettelegging. I tillegg har jeg sørget for at studieadministrasjonen nå jobber med hvordan UiB kan kutte sensurtid. Gard har på sin side fått gjennomslag for opprettelse av et klimafond, og at UiB ikke bruker undervisningslokaler som ekskluderer basert på legning. Du kan lese mer om våre kjernesaker til årets valg og gjennomslagene våre her: https://www.studvalg.no/universitetstyret/#cora-og-gard

Så kjære drage, har jeg overbevist deg om at også din stemme er viktig i valget? Vil du ha en bedre studiehverdag på UiB? Stem nå på studvalg.no!