Tilsvar til David Marinius Frivolds debattinnlegg i Injuria

Det juridiske fakultet er gjort kjent med et debattinnlegg fra David Marinius Frivold publisert på injuria.no 29. november 2017. På bakgrunn av dette leserinnlegget har fakultetet gjort en ny vurdering av fordeler og ulemper ved å justere på opprinnelige planer, og kommet frem til at vi vil åpne for at studenter kan trekke søknaden sin i løpet av perioden for søknadsbehandling dersom fakultetets søknad om midler fra Senter for internasjonalisering (SIU) ikke blir innvilget. Studenter på 3. studieår ble orientert om endringen 30.11.17.

Les mer

Debattinnlegg: Kinatur – en mulighet for alle (velstående) studenter?

Av: David Marinius Frivold, student på tredje avdeling ved Det juridiske fakultet, Bergen
Foto: Privat

Les mer

Beliggenhet til besvær

Av: Håkon Steimler, saksbehandler hos Jussformidlingen.

Les mer

Motsvar til Håkons Leths debattinnlegg i Injuria

Av: Karl Harald Søvig (dekan ved Det juridiske fakultet, UiB)
 

Les mer

Debattinnlegg: Velkommen til eliten

Av: Håkon Leth

Les mer

Forskjellsbehandling i norske fengsler

Vilde Svendsrud, Fengsel- og miljøgruppa i Jussbuss

Les mer

Skudd fra juristhofta: Hans Fredrik Marthinussen

Skrevet av: August Simonsen

Les mer

MONSTERBESVARELSER

Av: Kristin Haukaas Myhre og Olivia Zwick-Røthe

Les mer

Sensursystemet under lupen: - Stort sprik mellom resultatene i ordinær- og klagesensur

Av: Emilie Mellbye Rytter og Torgeir Holmøy 

Les mer

En perfekt hevingsdrøftelse?

Skrevet av: Ola Ø. Nisja og Tommy Thomsen. 
 

Les mer