Flertall ønsker «hooke-mulighet»

Av Eline Sandnes Fosse
 

Les mer

Fra lovens to sider

Tekst: Eline Sandnes Fosse
Foto: Malin Askevold Helle
 

Les mer

Raftoprisen 2018: Minoritetsrettigheter og domstolens uavhengighet i Polen

Skrevet av Lana Zaychenko
 

Les mer

Vil bruka 24.800 på kubjeller

Skrevet av André Habbestad
Illustrasjon: Malin Askevold Helle

Les mer

Bør det innføres obligatorisk prosedyretrening på jussen?

Skrevet av Andreas Glomsaas Svennesvik, Jussformidlingen
Foto: Privat

Les mer

Intervju: Lederne av fagundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Intervju: Lederne av sportsundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Kontrollansvaret: Må det gjøres så vanskelig?

Skrevet av Advokat (H) og partner Ola Ø. Nisja og advokatfullmektig Tommy Thomsen
Foto: Wikborg Rein

Les mer

Intervju: Lederne av kulturundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Kommentar: Nytt knefall for Kina-regimet av UiB

Skrevet av David Marinius Frivold
Foto: Privat

Les mer

JUS UIB MEMES – frå farsott til saga blott

Skrevet av André Habbestad
Bilder: JUS UIB MEMES

Les mer

Intervju med årets foreleser på jussen

Fra utgave 3/2018

Les mer

Umoderne straffemetoder i et moderne samfunn

Av: Oda Lien, saksbehandler i Jussformidlingen 

Les mer

Temakveld med Jussgruppen Wayback

Av: Kristin Sæbø, frivillig i Jussgruppen Wayback
Den 15. mai 2018 holdt vi i Jussgruppen Wayback temakveld på fakultetet. Vi er en frivillig juridisk rettighetsrådgiving for innsatte og løslatte i Bergen og omegn, bestående av studenter fra det juridiske fakultetet ved UiB.

Les mer

Å få bukt med ensomhet på jussen

- Et tilsvar til «Nest verst sosialt miljø på jussen» og «Fadderuke=forlenget russetid?»

Les mer

Kommentar: Juridisk Fadderuke=Forlenget russetid?

Av: Jonas Nielsen

Les mer

Bildeserie: Culpas vårkonsert

Foto: Malin Askevold Helle

Les mer

Svar til Emilie Mellbye Rytter

 Av: Studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen
Foto: Det juridiske fakultet, UiB

Les mer

Kommentar: Men det var jo ikke det kursansvarlig sa


Av: Emilie Mellbye Rytter, fotoansvarlig og redaksjonsmedlem i Injuria

Les mer

Skudd fra juristhofta: Sara Eline Grønvold

Tekst: Torgeir Holmøy  
Foto: Privat 
 

Les mer

Leserinnlegg: Jakten på jobb etter studiet

Red.anm: Forfatteren av leserinnlegget ønsker å være anonym, et ønske Injuria har etterkommet.

Les mer

Storebror ser deg ikke, professor!

- Et leserinnlegg om UiBs (mangel på) verdistandpunkt ved det omfattende Kina-samarbeidet.

Les mer

Nest verst sosialt miljø på jussen

Skrevet av André Habbestad

Les mer

Regjeringens forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i norske utdanningsinstitusjoner

Skrevet av Maja Thunberg Sendstad 
Fra utgave 4/2017

Les mer

Semesterpakke i kinesisk rett

Skrevet av Ingrid Handeland
Bilder: Privat

Les mer

JSU om ordgrensen

Skrevet av Ingrid Helene Nedretvedt Nesse
Illustrasjon: Emilie Mellbye Rytter  

Les mer

Borgerlig flertall på jussen

Skrevet av Jonas Nielsen og Torgeir Holmøy  

Les mer

En kommentar angående Erlend Baldersheim artikkel i Jussens Venner 06/2017

Skrevet av Knut Martin Tande, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB, og kursansvarlig i rettskilde- og metodelære på tredje studieår
Bilde: Universitetet i Bergen

Les mer

Skudd fra juristhofta: David Magnus Myr

Tekst: Torgeir Holmøy 
Foto: David Magnus Myr

Les mer

Leserinnlegg: Fengselets usikre fremtid fra et rettspolitisk synspunkt

Skrevet av Ole Grønvold Eriksen og Thea Marie Hansen fra Wayback Bergen 

Les mer