Seksuallovbruddene inn i strafferettskurset

Skrevet av Silje Juul
Foto: Privat

Les mer

Justispolitisk spalte: Høyre og abortloven

Skrevet av Carl Christian Grue Solberg, leder av Høyres Studenterforening i Bergen og bystyrekandidat
Foto: Høyre
 

Les mer

Dragefjellets nye stemme

Tekst: Eline Sandnes Fosse
Foto: Malin Askevold Helle
 

Les mer

Tre ledere om tiden fremover på Dragefjellet

Tekst: Tale Tvedt og Maren Moe

Les mer

Justispolitisk spalte: Arbeiderpartiet og abort

Skrevet av Matias Alexander Baltazar Birkeland og Fredrik Vingsnes,
jusstudenter og medlemmer av Arbeiderpartiet i Bergen. Foto: Privat

Les mer

Justispolitisk spalte: KrF og abortloven

Skrevet av Per-Erik Gåskjenn, leder i Bergen KrF
Foto: Privat 

Les mer

Leserinnlegg: «Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad»

Skrevet av Sivert Henanger
Bilde: Jusrevyen

Les mer

Anmeldelse og bildeserie: Jusrevyen 2019

Skrevet av Marie Bakken
Foto: Malin Askevold Helle

Les mer

«Det burde du ikke prøve på, en gang»

Skrevet av Mathias Gravdehaug, saksbehandler i Jussbuss
Foto: Privat

Les mer

Juridiske undergrupper i anmarsj

Skrevet av Eline Sandnes Fosse
Bilde: Juristforeningen 

Les mer

Tradisjoner og Juristforeningsballet

Skrevet av Sabina Grace Mugford, ballsjef 

Les mer

Sensurfristen

Skrevet av Jonas Nielsen
 

Les mer

Culpas julekonsert

Tekst: Eline Sandnes Fosse
Foto: Kaja Krath

Les mer

Skal du være trainee hos et advokatfirma i løpet av 2019?

Skrevet av Hege Moljord, juridisk rådgiver i Advokatforeningen
Bilde: Advokatforeningen

Les mer

Masterstudentane

Skrevet av Rebecca Forfod Strandheim
 

Les mer

– Halvparten av landets befolkning risikerer å neglisjeres i opplæringssystemet

Av Eline Sandnes Fosse
Bilde: Malin Askevold Helle

Les mer

10 500 kroner – regjeringens pris på retten til familieliv

Skrevet av Awes Afgan, saksbehandler i Jussformidlingen
Bilde: Jussformidlingen

Les mer

USAs høyesterett, prejudikater og politikk

Skrevet av Jonas Nielsen

Les mer

Juristforeningen planlegger «stressfri sone»

Skrevet av Hedda S. Offerdal 
Bilde: Juristforeningen i Bergen

Les mer

Skudd fra juristhofta: Arne Henriksen

Foto: Helge Skodvin

Les mer

Flertall ønsker «hooke-mulighet»

Av Eline Sandnes Fosse
 

Les mer

Fra lovens to sider

Tekst: Eline Sandnes Fosse
Foto: Malin Askevold Helle
 

Les mer

Raftoprisen 2018: Minoritetsrettigheter og domstolens uavhengighet i Polen

Skrevet av Lana Zaychenko
 

Les mer

Vil bruka 24.800 på kubjeller

Skrevet av André Habbestad
Illustrasjon: Malin Askevold Helle

Les mer

Bør det innføres obligatorisk prosedyretrening på jussen?

Skrevet av Andreas Glomsaas Svennesvik, Jussformidlingen
Foto: Privat

Les mer

Intervju: Lederne av fagundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Intervju: Lederne av sportsundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Kontrollansvaret: Må det gjøres så vanskelig?

Skrevet av Advokat (H) og partner Ola Ø. Nisja og advokatfullmektig Tommy Thomsen
Foto: Wikborg Rein

Les mer

Intervju: Lederne av kulturundergruppene i JF

Av Jonas Nielsen
Foto: Juristforeningen

Les mer

Kommentar: Nytt knefall for Kina-regimet av UiB

Skrevet av David Marinius Frivold
Foto: Privat

Les mer