Her er mønsterbesvarelser fra emner på 2. studieår:

Tingsrett (JUS124):

Erstatningsrett (JUS122): 

Norske og internasjonale rettslige institusjoner (JUS121):

Forvaltningsrett II (JUS123):